Bài viết với thẻ nội dụng: "Dr. Reddy’s Lab"

Histalong – Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

Histalong – Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

13/02/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Peg-Grafeel: Thuốc điều trị ung thư

Peg-Grafeel: Thuốc điều trị ung thư

29/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Grafeel – Thuốc điều trị ung thư

Grafeel – Thuốc điều trị ung thư

06/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Plagril – Thuốc dự phòng biến cố xơ vữa động mạch

Plagril – Thuốc dự phòng biến cố xơ vữa động mạch

30/04/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Reditux – Thuốc điều trị ung thư

Reditux – Thuốc điều trị ung thư

30/04/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Reclide – Thuốc điều trị tiểu đường

Reclide – Thuốc điều trị tiểu đường

Reclide MR – Thuốc điều trị tiểu đường

Reclide MR – Thuốc điều trị tiểu đường

Grastim – Thuốc điều trị ung thư

Grastim – Thuốc điều trị ung thư

13/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Irnocam – Thuốc điều trị ung thư

Irnocam – Thuốc điều trị ung thư

30/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Mitotax – Thuốc điều trị ung thư

Mitotax – Thuốc điều trị ung thư

30/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Gemcired – Thuốc điều trị ung thư

Gemcired – Thuốc điều trị ung thư

28/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Docetere – Thuốc điều trị ung thư

Docetere – Thuốc điều trị ung thư

28/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Ketorol – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ketorol – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Revibra – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Atocor – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Atocor – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Resilo – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Resilo – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo Beta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo Beta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enam – Điều trị cao huyết áp

Osetron – Chống nôn

Osetron – Chống nôn