Bài viết với thẻ nội dụng: "Fresenius Kabi"

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

22/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Gemita – Thuốc điều trị ung thư

Gemita – Thuốc điều trị ung thư

10/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Kemocarb – Thuốc điều trị ung thư

Kemocarb – Thuốc điều trị ung thư

16/04/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Amigreen-TPN: Thuốc bổ sung acid amin

Amigreen-TPN: Thuốc bổ sung acid amin

21/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Adrim – Thuốc điều trị ung thư

Adrim – Thuốc điều trị ung thư

20/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Fresofol 1% MCT/LCT – Thuốc gây mê

Fresofol 1% MCT/LCT – Thuốc gây mê

19/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Granisetron Kabi – Thuốc điều trị buồn nôn, nôn do hóa/xạ trị

Granisetron Kabi – Thuốc điều trị buồn nôn, nôn do hóa/xạ trị

18/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Voluven – Thuốc điều trị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp

Voluven – Thuốc điều trị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp

17/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Rocuronium Kabi – Thuốc giãn cơ xương trong quá trình phẫu thuật

Rocuronium Kabi – Thuốc giãn cơ xương trong quá trình phẫu thuật

13/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Lipovenoes 10% PLR – Thuốc bổ sung calori và acid béo thiết yếu

Lipovenoes 10% PLR – Thuốc bổ sung calori và acid béo thiết yếu

12/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Imipenem Cilastatin Kabi – Thuốc kháng sinh

Imipenem Cilastatin Kabi – Thuốc kháng sinh

11/10/2016 0 bình luận Kháng sinh
Propofol 1% Kabi – Thuốc gây mê

Propofol 1% Kabi – Thuốc gây mê

04/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Piperacillin/Tazobactam Kabi – Thuốc kháng sinh

Piperacillin/Tazobactam Kabi – Thuốc kháng sinh

03/10/2016 0 bình luận Kháng sinh
SMOFKabiven Peripheral – Thuốc bổ sung protein

SMOFKabiven Peripheral – Thuốc bổ sung protein

06/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Kabiven Peripheral – Thuốc bổ sung protein

Kabiven Peripheral – Thuốc bổ sung protein

31/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Aminocid 8.5% – Thuốc bổ sung protein

Aminocid 8.5% – Thuốc bổ sung protein

30/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Smoflipid 20% – Thuốc cung cấp năng lượng & acid béo

Smoflipid 20% – Thuốc cung cấp năng lượng & acid béo

14/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Vaminolact – Thuốc bổ sung protein

Vaminolact – Thuốc bổ sung protein

14/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Ketosteril – Thuốc bổ sung protein

Ketosteril – Thuốc bổ sung protein

11/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Nephrosteril – Thuốc cung cấp protein

Nephrosteril – Thuốc cung cấp protein

11/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác