Bài viết với thẻ nội dụng: "giảm đau"

Colocol Suppo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Suppo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Naprex – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Naprex – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Extra – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Extra – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dolcetin – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dolcetin – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Paracetamol-bivid: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Paracetamol-bivid: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Maxedo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Maxedo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Partamol-Codein: Thuốc giảm đau

Partamol-Codein: Thuốc giảm đau

Hồng linh cốt – Cao xoa giảm đau

Hồng linh cốt – Cao xoa giảm đau

05/06/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Golsamin Lotion – Thuốc giảm đau

Golsamin Lotion – Thuốc giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Thần kinh D3 – Thuốc giảm đau

Thần kinh D3 – Thuốc giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Biragan Codein – Thuốc giảm đau

Biragan Codein – Thuốc giảm đau

Tatanol Active Fast – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Active Fast – Thuốc giảm đau, hạ sốt

17/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dopagan Effervescent – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dopagan Effervescent – Thuốc giảm đau, hạ sốt

14/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau