Bài viết với thẻ nội dụng: "Hà Nội"

Hà Nội sẽ chuyển trạm y tế thành mô hình bác sĩ gia đình

Hà Nội sẽ chuyển trạm y tế thành mô hình bác sĩ gia đình

Hà Nội đề nghị thí điểm chuyển hoạt động các trạm y tế sang mô hình bác sĩ gia đình; ở những xã, phường đã có bệnh viện tuyến huyện,[Đọc tiếp…]

28/05/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
Hà Nội: Đã có hơn 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Hà Nội: Đã có hơn 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 190 xã, phường ở 26 quận, huyện… Ngày 22/5, báo cáo từ Trung[Đọc tiếp…]

23/05/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
Phòng khám Nội khoa BS Khuất Duy Lộc

Phòng khám Nội khoa BS Khuất Duy Lộc

 

20/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Phan Công Thanh

Phòng khám Nội khoa BS Phan Công Thanh

 

20/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Trần Xuân Sắc

Phòng khám Nội khoa BS Trần Xuân Sắc

 

20/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Cao Thị Mỹ Nga

Phòng khám Nội khoa BS Cao Thị Mỹ Nga

 

19/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Đỗ Hà Thanh

Phòng khám Nội khoa BS Đỗ Hà Thanh

 

19/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa PGS.TS.BS Tạ Văn Bình

Phòng khám Nội khoa PGS.TS.BS Tạ Văn Bình

 

19/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Lê Minh Hoàn

Phòng khám Nội khoa BS Lê Minh Hoàn

 

18/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Văn Bội

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Văn Bội

 

18/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Bùi Đình Lưu

Phòng khám Nội khoa BS Bùi Đình Lưu

 

18/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Hoàng Bùi Hải

Phòng khám Nội khoa BS Hoàng Bùi Hải

 

17/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Kháng

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Kháng

 

17/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Bùi Nguyên Kiểm

Phòng khám Nội khoa BS Bùi Nguyên Kiểm

 

17/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Văn Tẽo

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Văn Tẽo

 

13/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Phạm Mạnh Nhật

Phòng khám Nội khoa BS Phạm Mạnh Nhật

 

13/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Đàm Thị Giá

Phòng khám Nội khoa BS Đàm Thị Giá

 

13/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Đô Đốc

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Đô Đốc

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Tính

Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Tính

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Vũ Đức Tâm

Phòng khám Nội khoa BS Vũ Đức Tâm

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát