Bài viết với thẻ nội dụng: "Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn người bệnh"

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam

Tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn người bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã có bài phát biểu quan trọng,[Đọc tiếp…]

16/04/2018 0 bình luận Tin nóng y khoa