Bài viết với thẻ nội dụng: "insulin"

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulinum Maxirapid/Lente – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulinum Maxirapid/Lente – Thuốc điều trị tiểu đường

20/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Insunova – Thuốc điều trị tiểu đường

Insunova – Thuốc điều trị tiểu đường

NovoRapid FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

NovoRapid FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Mixtard 30 FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Mixtard 30 FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Levemir FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Levemir FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulatard HM – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulatard HM – Thuốc điều trị tiểu đường

16/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Lantus – Thuốc điều trị tiểu đường

Lantus – Thuốc điều trị tiểu đường

NovoMix 30 FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

NovoMix 30 FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Humulin – Thuốc điều trị tiểu đường

Humulin – Thuốc điều trị tiểu đường

Diamisu – Thuốc điều trị tiểu đường

Diamisu – Thuốc điều trị tiểu đường

Apidra SoloStar – Thuốc điều trị tiểu đường

Apidra SoloStar – Thuốc điều trị tiểu đường

Actrapid HM – Thuốc điều trị tiểu đường

Actrapid HM – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulatard FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulatard FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường