Bài viết với thẻ nội dụng: "kháng sinh"

Trovan – Thuốc kháng sinh

Trovan – Thuốc kháng sinh

01/01/2018 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

17/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Spardac – Thuốc kháng sinh

Spardac – Thuốc kháng sinh

09/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Vancotex – Thuốc kháng sinh

Vancotex – Thuốc kháng sinh

19/11/2017 0 bình luận Kháng sinh
Pipertex – Thuốc kháng sinh

Pipertex – Thuốc kháng sinh

19/11/2017 0 bình luận Kháng sinh
Amitron – Thuốc kháng sinh

Amitron – Thuốc kháng sinh

29/10/2017 0 bình luận Kháng sinh
Lincocin – Thuốc kháng sinh

Lincocin – Thuốc kháng sinh

02/09/2017 0 bình luận Kháng sinh
Noroxin – Thuốc kháng sinh

Noroxin – Thuốc kháng sinh

01/09/2017 0 bình luận Kháng sinh
Pediamox – Thuốc kháng sinh

Pediamox – Thuốc kháng sinh

18/08/2017 0 bình luận Kháng sinh
Rhinxl-200: Thuốc kháng sinh

Rhinxl-200: Thuốc kháng sinh

13/08/2017 0 bình luận Kháng sinh
Cefixime XL Lab – Thuốc kháng sinh

Cefixime XL Lab – Thuốc kháng sinh

13/08/2017 0 bình luận Kháng sinh
Roxl – Thuốc kháng sinh

Roxl – Thuốc kháng sinh

04/08/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ceftacef LB – Thuốc kháng sinh

Ceftacef LB – Thuốc kháng sinh

31/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Clazexin – Thuốc kháng sinh

Clazexin – Thuốc kháng sinh

30/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Cofucef – Thuốc kháng sinh

Cofucef – Thuốc kháng sinh

29/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ribotacin – Thuốc kháng sinh

Ribotacin – Thuốc kháng sinh

27/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Curecefix – Thuốc kháng sinh

Curecefix – Thuốc kháng sinh

26/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Macromax – Thuốc kháng sinh

Macromax – Thuốc kháng sinh

24/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Axurocef – Thuốc kháng sinh

Axurocef – Thuốc kháng sinh

23/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Philcazone – Thuốc kháng sinh

Philcazone – Thuốc kháng sinh

22/07/2017 0 bình luận Kháng sinh