Bài viết với thẻ nội dụng: "metronidazole"

Flagystatin – Thuốc đặt âm đạo

Flagystatin – Thuốc đặt âm đạo

10/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Fungiact – Thuốc điều trị viêm nhiễm âm đạo

Fungiact – Thuốc điều trị viêm nhiễm âm đạo

11/09/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Pylobiotic Forte – Thuốc điều trị loét dạ dày do H Pylori

Pylobiotic Forte – Thuốc điều trị loét dạ dày do H Pylori

Glogyl – Thuốc kháng sinh

Glogyl – Thuốc kháng sinh

31/05/2016 0 bình luận Kháng sinh
Neo-Gynoternan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Neo-Gynoternan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

08/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Neo-Penotran: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Neo-Penotran: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

07/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Neo-Tergynan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Neo-Tergynan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

07/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Mycogynax – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Mycogynax – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

06/02/2016 10 bình luận Các thuốc khác
Fungitor – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Fungitor – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

05/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác

Flaginax – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

05/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Entizol – Thuốc điều trị viêm âm đạo

Entizol – Thuốc điều trị viêm âm đạo

05/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Trichopol – Thuốc kháng sinh

Trichopol – Thuốc kháng sinh

07/12/2015 0 bình luận Kháng sinh
Zidocin DHG – Thuốc kháng sinh

Zidocin DHG – Thuốc kháng sinh

06/12/2015 1 bình luận Kháng sinh
Spiramezol – Thuốc kháng sinh

Spiramezol – Thuốc kháng sinh

05/12/2015 0 bình luận Kháng sinh
Novogyl – Thuốc kháng sinh

Novogyl – Thuốc kháng sinh

05/12/2015 0 bình luận Kháng sinh
Dorogyne – Thuốc kháng sinh

Dorogyne – Thuốc kháng sinh

05/12/2015 4 bình luận Kháng sinh
Flagyl – Thuốc kháng sinh diệt amid

Flagyl – Thuốc kháng sinh diệt amid

27/03/2015 0 bình luận Kháng sinh