Bài viết với thẻ nội dụng: "Ống soi tá tràng"

Hycid-20: Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Hycid-20: Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Những vụ sản phẩm y tế nhiễm bẩn rúng động thế giới

Những vụ sản phẩm y tế nhiễm bẩn rúng động thế giới

Thế giới không phải là nơi hoàn hảo, vì vậy luôn có những thảm kịch mà lẽ ra phải được ngăn ngừa. Trong một số trường hợp, những thảm kích[Đọc tiếp…]