Bài viết với thẻ nội dụng: "phòng mạch"

Phòng khám Nội khoa BS Tô Ngọc Thắng

Phòng khám Nội khoa BS Tô Ngọc Thắng

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Trịnh Đức Hùng

Phòng khám Nội khoa BS Trịnh Đức Hùng

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Cao Đình Phú

Phòng khám Nội khoa BS Cao Đình Phú

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Trần Thị Liên Hoa

Phòng khám Nội khoa BS Trần Thị Liên Hoa

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thị Thanh Bình

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thị Thanh Bình

 

12/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Logo Da liễu

Phòng khám Da liễu BS Nguyễn Hữu Hội

10/04/2017 0 bình luận Da liễu
Logo Da liễu

Phòng khám Da liễu BS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

10/04/2017 0 bình luận Da liễu
Logo Da liễu

Phòng khám Da liễu Ths. BS. Võ Doãn Tuấn

10/04/2017 0 bình luận Da liễu
Logo Da liễu

Phòng khám Da liễu BS. Trương Hồng Quỳnh Mai

10/04/2017 0 bình luận Da liễu
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thị Kim Quý

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thị Kim Quý

 

10/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Văn Tuyên

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Văn Tuyên

 

10/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Đoàn Giang Long

Phòng khám Nội khoa BS Đoàn Giang Long

 

10/04/2017 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS CK2 Nguyễn Viết Thịnh

Phòng khám Nội khoa BS CK2 Nguyễn Viết Thịnh

 

Phòng mạch Cơ Xương Khớp BS CK2 Phạm Thanh Tân

Phòng mạch Cơ Xương Khớp BS CK2 Phạm Thanh Tân

Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Thu

Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Thu

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Ngô Ngọc Quyên

Phòng khám Nội khoa BS Ngô Ngọc Quyên

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Vạch trần bộ mặt nữ ‘bác sỹ’ mượn danh bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh như ‘thần y’

Vạch trần bộ mặt nữ ‘bác sỹ’ mượn danh bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh như ‘thần y’

Công khai trưng biển hiệu hoạt động dưới danh nghĩa bác sỹ của bệnh viện Chợ Rẫy, vị ‘bác sỹ’ đã khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn 1[Đọc tiếp…]

03/12/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa
Phòng khám Tổng quát BS Tăng Thiện Quốc

Phòng khám Tổng quát BS Tăng Thiện Quốc

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Nguyễn Cao Khởi

Phòng khám Tổng quát BS Nguyễn Cao Khởi

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Lê Thị Thu Thủy

Phòng khám Tổng quát BS Lê Thị Thu Thủy

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát