Bài viết với thẻ nội dụng: "tăng huyết áp"

Trẻ hóa bệnh tim mạch và những hệ lụy…

Trẻ hóa bệnh tim mạch và những hệ lụy…

Do thói quen sử dụng thuốc lá, uống bia rượu, làm việc căng thẳng kéo dài… đã khiến nhiều người mắc bệnh tim mạch ngay khi còn trẻ làm cho[Đọc tiếp…]

31/10/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp