Bài viết với thẻ nội dụng: "tiểu đương"

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulinum Maxirapid/Lente – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulinum Maxirapid/Lente – Thuốc điều trị tiểu đường

20/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Glumin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glumin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glucodex – Thuốc điều trị tiểu đường

Glucodex – Thuốc điều trị tiểu đường

Euclamin – Thuốc điều trị tiểu đường

Euclamin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glibenclamide Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Glibenclamide Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase-Met: Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase-Met: Thuốc điều trị tiểu đường

Galvus – Thuốc điều trị tiểu đường

Galvus – Thuốc điều trị tiểu đường

Panfor SR – Thuốc điều trị tiểu đường

Panfor SR – Thuốc điều trị tiểu đường

Mỹ cảnh báo nguy cơ bị cắt chi do thuốc trị tiểu đường

Mỹ cảnh báo nguy cơ bị cắt chi do thuốc trị tiểu đường

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ yêu cầu hãng dược Johnson & Johnson phải bổ sung cảnh báo với loại thuốc trị tiểu đường Invokana Ngày[Đọc tiếp…]

17/05/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
Eurepa – Thuốc điều trị tiểu đường

Eurepa – Thuốc điều trị tiểu đường

Glihexal 3.5 – Thuốc điều trị tiểu đường

Glihexal 3.5 – Thuốc điều trị tiểu đường

Glipiren – Thuốc điều trị tiểu đường

Glipiren – Thuốc điều trị tiểu đường

Metmen – Thuốc điều trị tiểu đường

Metmen – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase – Thuốc điều trị tiểu đường

Perglim M – Thuốc điều trị tiểu đường

Perglim M – Thuốc điều trị tiểu đường

Piopod – Thuốc điều trị tiểu đường

Piopod – Thuốc điều trị tiểu đường

Relinide – Thuốc điều trị tiểu đường

Relinide – Thuốc điều trị tiểu đường