Bài viết với thẻ nội dụng: "ung thư"

Calcilinat – Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Calcilinat – Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

22/05/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Keytruda – Thuốc điều trị ung thư

Keytruda – Thuốc điều trị ung thư

05/05/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Busulfex – Thuốc điều trị ung thư

Busulfex – Thuốc điều trị ung thư

12/02/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Tinibat – Thuốc điều trị ung thư

Tinibat – Thuốc điều trị ung thư

25/01/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Perjeta – Thuốc điều trị ung thư

Perjeta – Thuốc điều trị ung thư

22/01/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Kadcyla – Thuốc điều trị ung thư

Kadcyla – Thuốc điều trị ung thư

21/01/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Ribomustin – Thuốc điều trị ung thư

Ribomustin – Thuốc điều trị ung thư

20/01/2018 0 bình luận Các thuốc khác
“Thuốc chữa ung thư Vidatox chưa hề được phép bán, kê đơn tại Việt Nam”

“Thuốc chữa ung thư Vidatox chưa hề được phép bán, kê đơn tại Việt Nam”

Trong thời gian gần đây, thông tin thuốc ung thư Vidatox giả đang được bày bán rất nhiều tại cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều khiến dư luận[Đọc tiếp…]

31/10/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
5-FU Tablet Kyowa 100: Thuốc điều trị ung thư

5-FU Tablet Kyowa 100: Thuốc điều trị ung thư

28/10/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Leucovorin Calcium – Thuốc điều trị ung thư

Leucovorin Calcium – Thuốc điều trị ung thư

11/09/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Temodal – Thuốc điều trị ung thư

Temodal – Thuốc điều trị ung thư

30/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Gemcitac – Thuốc điều trị ung thư

Gemcitac – Thuốc điều trị ung thư

22/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Neulastim – Thuốc điều trị ung thư

Neulastim – Thuốc điều trị ung thư

17/06/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Lastet – Thuốc điều trị ung thư

Lastet – Thuốc điều trị ung thư

04/06/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Peg-Grafeel: Thuốc điều trị ung thư

Peg-Grafeel: Thuốc điều trị ung thư

29/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Afinitor – Thuốc điều trị ung thư

Afinitor – Thuốc điều trị ung thư

26/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Bleocin – Thuốc điều trị ung thư

Bleocin – Thuốc điều trị ung thư

17/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Docetaxel Ebewe – Thuốc điều trị ung thư

Docetaxel Ebewe – Thuốc điều trị ung thư

14/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Gemita – Thuốc điều trị ung thư

Gemita – Thuốc điều trị ung thư

10/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Hycamtin – Thuốc điều trị ung thư

Hycamtin – Thuốc điều trị ung thư

08/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác