Thuốc

Acemetacin Stada – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Acemetacin Stada – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Aceblue – Thuốc long đàm

Aceblue – Thuốc long đàm

09/12/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Acebis – Thuốc kháng sinh

Acebis – Thuốc kháng sinh

08/12/2016 0 bình luận Kháng sinh
Aceartin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Aceartin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

7

AC-Diclo: Thuốc giảm đau

AC-Diclo: Thuốc giảm đau

Acabrose 50mg – Thuốc điều trị tiểu đường

Acabrose 50mg – Thuốc điều trị tiểu đường

Abound – Thuốc cung cấp năng lượng & acid amin

Abound – Thuốc cung cấp năng lượng & acid amin

4

Abatrio – Thuốc kháng virus

Abatrio – Thuốc kháng virus

03/12/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Gomrusa – Thuốc kháng virus

Gomrusa – Thuốc kháng virus

01/12/2016 0 bình luận Các thuốc khác
SP Merocin – Thuốc kháng sinh

SP Merocin – Thuốc kháng sinh

30/11/2016 0 bình luận Kháng sinh
SP Lostal – Thuốc dự phòng biến chứng huyết khối

SP Lostal – Thuốc dự phòng biến chứng huyết khối

29/11/2016 0 bình luận Các thuốc khác
SP Glimepiride – Thuốc điều trị tiểu đường

SP Glimepiride – Thuốc điều trị tiểu đường

SP Extream – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

SP Extream – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

27

Triflusal Shinpoong – Thuốc chống kết tập tiểu cầu

Triflusal Shinpoong – Thuốc chống kết tập tiểu cầu

26/11/2016 0 bình luận Các thuốc khác
SP Edonal – Thuốc long đàm

SP Edonal – Thuốc long đàm

26/11/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Shinxetin – Thuốc kháng sinh

Shinxetin – Thuốc kháng sinh

22/11/2016 0 bình luận Kháng sinh
Shintovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Shintovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Shinpoong Fugacin – Thuốc kháng sinh

Shinpoong Fugacin – Thuốc kháng sinh

20/11/2016 0 bình luận Kháng sinh
Shinclop – Thuốc dự phòng huyết khối

Shinclop – Thuốc dự phòng huyết khối

19/11/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Shinpoong Rosiden – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Shinpoong Rosiden – Thuốc kháng viêm, giảm đau