Kháng sinh

Tiafo – Thuốc kháng sinh

Tiafo – Thuốc kháng sinh

10/06/2017 0 bình luận Kháng sinh
Eurocapro – Thuốc kháng sinh

Eurocapro – Thuốc kháng sinh

10/06/2017 0 bình luận Kháng sinh
Fromilid Uno – Thuốc kháng sinh

Fromilid Uno – Thuốc kháng sinh

07/06/2017 0 bình luận Kháng sinh
Philproeye – Thuốc nhỏ mắt

Philproeye – Thuốc nhỏ mắt

03/06/2017 0 bình luận Kháng sinh
Levoeye – Thuốc nhỏ mắt

Levoeye – Thuốc nhỏ mắt

03/06/2017 0 bình luận Kháng sinh
Phil Proeye – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Phil Proeye – Thuốc điều trị viêm kết mạc

31/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Akedim – Thuốc kháng sinh

Akedim – Thuốc kháng sinh

21/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Alpenam – Thuốc kháng sinh

Alpenam – Thuốc kháng sinh

21/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Shinpoong Cefaxone – Thuốc kháng sinh

Shinpoong Cefaxone – Thuốc kháng sinh

21/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Bicefzidim – Thuốc kháng sinh

Bicefzidim – Thuốc kháng sinh

19/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Bilclamos Bid – Thuốc kháng sinh

Bilclamos Bid – Thuốc kháng sinh

18/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Bio-dacef: Thuốc kháng sinh

Bio-dacef: Thuốc kháng sinh

18/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Biotaksym – Thuốc kháng sinh

Biotaksym – Thuốc kháng sinh

18/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Biofumoksym – Thuốc kháng sinh

Biofumoksym – Thuốc kháng sinh

17/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Cefapezone – Thuốc kháng sinh

Cefapezone – Thuốc kháng sinh

16/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Cefixure – Thuốc kháng sinh

Cefixure – Thuốc kháng sinh

16/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Dasrocef – Thuốc kháng sinh

Dasrocef – Thuốc kháng sinh

16/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ixib – Thuốc kháng sinh

Ixib – Thuốc kháng sinh

16/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Uphalexin – Thuốc kháng sinh

Uphalexin – Thuốc kháng sinh

14/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Eurolivo – Thuốc kháng sinh

Eurolivo – Thuốc kháng sinh

13/05/2017 0 bình luận Kháng sinh