Kháng sinh

Tinidazol Kabi – Thuốc diệt amip

Tinidazol Kabi – Thuốc diệt amip

15/11/2018 0 bình luận Kháng sinh
Ciprofloxacin Kabi – Thuốc kháng sinh

Ciprofloxacin Kabi – Thuốc kháng sinh

06/11/2018 0 bình luận Kháng sinh
Meropenem Kabi – Thuốc kháng sinh

Meropenem Kabi – Thuốc kháng sinh

04/11/2018 0 bình luận Kháng sinh
Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

22/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Fosfomycin Invagen – Thuốc kháng sinh

Fosfomycin Invagen – Thuốc kháng sinh

22/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Metiny – Thuốc kháng sinh

Metiny – Thuốc kháng sinh

09/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Selexid – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Selexid – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu

06/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
pms-Bactamox: Thuốc kháng sinh

pms-Bactamox: Thuốc kháng sinh

25/04/2018 0 bình luận Kháng sinh
Targosid – Thuốc kháng sinh

Targosid – Thuốc kháng sinh

05/03/2018 0 bình luận Kháng sinh
Tarcefoksym – Thuốc kháng sinh

Tarcefoksym – Thuốc kháng sinh

24/02/2018 0 bình luận Kháng sinh
Tarcevis – Thuốc kháng sinh

Tarcevis – Thuốc kháng sinh

23/02/2018 0 bình luận Kháng sinh
Tedavi – Thuốc kháng sinh

Tedavi – Thuốc kháng sinh

13/02/2018 0 bình luận Kháng sinh
Clamodia – Thuốc kháng sinh

Clamodia – Thuốc kháng sinh

20/01/2018 0 bình luận Kháng sinh
Flammazine – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn khi bỏng

Flammazine – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn khi bỏng

01/01/2018 0 bình luận Kháng sinh
Trovan – Thuốc kháng sinh

Trovan – Thuốc kháng sinh

01/01/2018 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

17/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Flagystatin – Thuốc đặt âm đạo

Flagystatin – Thuốc đặt âm đạo

10/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Spardac – Thuốc kháng sinh

Spardac – Thuốc kháng sinh

09/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Vancotex – Thuốc kháng sinh

Vancotex – Thuốc kháng sinh

19/11/2017 0 bình luận Kháng sinh
Pipertex – Thuốc kháng sinh

Pipertex – Thuốc kháng sinh

19/11/2017 0 bình luận Kháng sinh