Kháng viêm giảm đau

Acemetacin Stada – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Acemetacin Stada – Thuốc kháng viêm, giảm đau

AC-Diclo: Thuốc giảm đau

AC-Diclo: Thuốc giảm đau

Shinpoong Rosiden – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Shinpoong Rosiden – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Penostop – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Penostop – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Defnac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Defnac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Butocox – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Butocox – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Aclon – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Aclon – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Xibraz – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Xibraz – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Artose – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Artose – Thuốc kháng viêm, giảm đau

BenGay – Thuốc giảm đau

BenGay – Thuốc giảm đau

Mibecerex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mibecerex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

HoeBeprosone – Thuốc điều trị viêm da

HoeBeprosone – Thuốc điều trị viêm da

Nurofen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Nurofen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Cloderm – Thuốc điều trị viêm da

Cloderm – Thuốc điều trị viêm da

Candazole – Thuốc điều trị nấm

Candazole – Thuốc điều trị nấm

Beprosalic – Thuốc điều trị viêm da

Beprosalic – Thuốc điều trị viêm da

Volhasan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Nonsic – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasaderm – Thuốc điều trị viêm da

Hasaderm – Thuốc điều trị viêm da

Pacegan 500 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Pacegan 500 – Thuốc giảm đau, hạ sốt