Kháng viêm giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Selthion – Thuốc điều trị viêm sau phẫu thuật

Selthion – Thuốc điều trị viêm sau phẫu thuật

Aspirine pH8 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Aspirine pH8 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dicloreum Retard – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dicloreum Retard – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Colocol Suppo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Suppo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Naprex – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Naprex – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Extra – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Extra – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Seripase – Thuốc kháng viêm

Seripase – Thuốc kháng viêm

Dolcetin – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dolcetin – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Paracetamol-bivid: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Paracetamol-bivid: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Maxedo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Maxedo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Partamol-Codein: Thuốc giảm đau

Partamol-Codein: Thuốc giảm đau

Golsamin Lotion – Thuốc giảm đau

Golsamin Lotion – Thuốc giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Thần kinh D3 – Thuốc giảm đau

Thần kinh D3 – Thuốc giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Bineurox – Thuốc điều trị đau thần kinh

Bineurox – Thuốc điều trị đau thần kinh