Kháng viêm giảm đau

Algotra – Thuốc giảm đau

Algotra – Thuốc giảm đau

OxyNeo – Thuốc giảm đau

OxyNeo – Thuốc giảm đau

Lignopad – Thuốc giảm đau

Lignopad – Thuốc giảm đau

Oxycontin – Thuốc giảm đau

Oxycontin – Thuốc giảm đau

Norspan – Thuốc giảm đau

Norspan – Thuốc giảm đau

Predstad – Thuốc kháng viêm

Predstad – Thuốc kháng viêm

Meloflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mebilax – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mebilax – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hagifen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hagifen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Celosti – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Celosti – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasadolac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasadolac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Sovepred – Thuốc kháng viêm

Sovepred – Thuốc kháng viêm

Opetrypsin – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Opetrypsin – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Selthion – Thuốc điều trị viêm sau phẫu thuật

Selthion – Thuốc điều trị viêm sau phẫu thuật

Aspirine pH8 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Aspirine pH8 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau