Ngừa thai

Mindchange – Thuốc tránh thai khẩn cấp

Mindchange – Thuốc tránh thai khẩn cấp

07/06/2017 0 bình luận Ngừa thai
Nuvaring – Vòng tránh thai

Nuvaring – Vòng tránh thai

06/06/2017 0 bình luận Ngừa thai
Implanon – Que cấy ngừa thai

Implanon – Que cấy ngừa thai

26/05/2017 0 bình luận Ngừa thai
Genestron – Thuốc tránh thai khẩn cấp

Genestron – Thuốc tránh thai khẩn cấp

23/03/2017 0 bình luận Ngừa thai
Drosperin – Thuốc tránh thai

Drosperin – Thuốc tránh thai

22/03/2017 0 bình luận Ngừa thai
Estraceptin – Thuốc tránh thai hàng ngày

Estraceptin – Thuốc tránh thai hàng ngày

21/03/2017 0 bình luận Ngừa thai
Postinor 1 – Thuốc tránh thai khẩn cấp

Postinor 1 – Thuốc tránh thai khẩn cấp

05/01/2017 0 bình luận Ngừa thai
Depo-Provera: Thuốc tránh thai

Depo-Provera: Thuốc tránh thai

29/08/2016 0 bình luận Ngừa thai
Yaz – Thuốc tránh thai

Yaz – Thuốc tránh thai

22/07/2016 0 bình luận Ngừa thai
Gracial – Thuốc tránh thai, điều trị mụn trứng cá

Gracial – Thuốc tránh thai, điều trị mụn trứng cá

26/10/2015 0 bình luận Ngừa thai
Embevin 28 – Thuốc tránh thai hàng ngày

Embevin 28 – Thuốc tránh thai hàng ngày

 

19/04/2015 14 bình luận Ngừa thai
Gynera – Thuốc tránh thai hàng ngày

Gynera – Thuốc tránh thai hàng ngày

 

19/04/2015 0 bình luận Ngừa thai
Lindynette 20 – Thuốc tránh thai hàng ngày

Lindynette 20 – Thuốc tránh thai hàng ngày

 

19/04/2015 0 bình luận Ngừa thai
Mifestad 10 – Thuốc tránh thai khẩn cấp

Mifestad 10 – Thuốc tránh thai khẩn cấp

 

19/04/2015 4 bình luận Ngừa thai
Nopreg pill

Nopreg pill

     

19/04/2015 0 bình luận Ngừa thai
Novynette – Thuốc tránh thai hàng ngày

Novynette – Thuốc tránh thai hàng ngày

 

18/04/2015 4 bình luận Ngừa thai
Rigevidon 21 + 7: Thuốc tránh thai hàng ngày

Rigevidon 21 + 7: Thuốc tránh thai hàng ngày

 

18/04/2015 28 bình luận Ngừa thai
Tri-regol : Thuốc tránh thai hàng ngày

Tri-regol : Thuốc tránh thai hàng ngày

 

18/04/2015 0 bình luận Ngừa thai
Yasmin – Thuốc tránh thai hàng ngày

Yasmin – Thuốc tránh thai hàng ngày

17/04/2015 0 bình luận Ngừa thai
EVRA – Miếng dán qua da tránh thai

EVRA – Miếng dán qua da tránh thai

 

17/04/2015 0 bình luận Ngừa thai