Tiểu đường – Mỡ máu

Safena – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Safena – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Acarsel – Thuốc hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Acarsel – Thuốc hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Zytovyrin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Zytovyrin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Atorlog – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Atorlog – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Torvazin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Torvazin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Surotadina – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Surotadina – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Delorin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Delorin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rotorlip – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rotorlip – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Vaptor – Thuốc điều trị tăng lipid huyết

Vaptor – Thuốc điều trị tăng lipid huyết

pms-Rosuvastatin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

pms-Rosuvastatin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasanbose – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasanbose – Thuốc điều trị tiểu đường

DH-Metglu XR: Thuốc điều trị tiểu đường

DH-Metglu XR: Thuốc điều trị tiểu đường

Rotinvast – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rotinvast – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Trajenta Duo – Thuốc điều trị tiểu đường

Trajenta Duo – Thuốc điều trị tiểu đường

Jardiance – Thuốc điều trị tiểu đường

Jardiance – Thuốc điều trị tiểu đường

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Lipirate – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Lipirate – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường