Tiêu hóa – Gan mật

SP Extream – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

SP Extream – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

27

Panfurex – Thuốc điều trị tiêu chảy

Panfurex – Thuốc điều trị tiêu chảy

Spasmomen – Thuốc điều trị hội chứng đại tràng kích thích

Spasmomen – Thuốc điều trị hội chứng đại tràng kích thích

Moxydar – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Moxydar – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Abanax – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Abanax – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Laxaton – Thuốc điều trị táo bón

Laxaton – Thuốc điều trị táo bón

Gastrofast – Thuốc điều trị tăng tiết acid

Gastrofast – Thuốc điều trị tăng tiết acid

Fadin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Fadin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gasmotin – Thuốc điều trị viêm dạ dày

Gasmotin – Thuốc điều trị viêm dạ dày

Axid – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Axid – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Omparis – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Omparis – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Emparis – Thuốc điều trị trào ngược dạ dày, thực quản

Emparis – Thuốc điều trị trào ngược dạ dày, thực quản

Apuldon Paediatric – Thuốc điều trị đầy bụng, khó tiêu

Apuldon Paediatric – Thuốc điều trị đầy bụng, khó tiêu

Pylobiotic Forte – Thuốc điều trị loét dạ dày do H Pylori

Pylobiotic Forte – Thuốc điều trị loét dạ dày do H Pylori

Medoome – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Medofadin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Medofadin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Aibezym/Masozym – Thuốc bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa

Aibezym/Masozym – Thuốc bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa

Brumetidina – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Brumetidina – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Hamigel-S: Thuốc điều trị tăng tiết acid

Acilesol – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Acilesol – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng