Tiêu hóa – Gan mật

Actobim – Thuốc bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa

Actobim – Thuốc bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa

Nady-phytol: Thuốc hỗ trợ bảo vệ gan

Nady-phytol: Thuốc hỗ trợ bảo vệ gan

Eurorapi – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Eurorapi – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Nolpaza – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Nolpaza – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Normagut – Thuốc hỗ trợ điều trị tiêu chảy

Normagut – Thuốc hỗ trợ điều trị tiêu chảy

Pms-Pantoprazole: Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Pms-Pantoprazole: Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Proloc – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Proloc – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Comenazol – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Comenazol – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Dompil – Thuốc điều trị buồn nôn, khó tiêu

Dompil – Thuốc điều trị buồn nôn, khó tiêu

Gadean – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gadean – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gastevin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gastevin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gitazot – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gitazot – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Glothistle – Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan

Glothistle – Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan

Mucilin – Thuốc điều trị táo bón

Mucilin – Thuốc điều trị táo bón

Oprazec – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Oprazec – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Phospha Gaspain – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Phospha Gaspain – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Panloz – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Panloz – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Raciper – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Raciper – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Resolor – Thuốc điều trị táo bón

Resolor – Thuốc điều trị táo bón

Ranitidine GSK – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Ranitidine GSK – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng