Tiêu hóa – Gan mật

Comenazol – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Comenazol – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Dompil – Thuốc điều trị buồn nôn, khó tiêu

Dompil – Thuốc điều trị buồn nôn, khó tiêu

Gadean – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gadean – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gastevin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gastevin – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gitazot – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Gitazot – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Glothistle – Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan

Glothistle – Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan

Mucilin – Thuốc điều trị táo bón

Mucilin – Thuốc điều trị táo bón

Oprazec – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Oprazec – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Phospha Gaspain – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Phospha Gaspain – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Panloz – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Panloz – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Raciper – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Raciper – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Resolor – Thuốc điều trị táo bón

Resolor – Thuốc điều trị táo bón

Ranitidine GSK – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Ranitidine GSK – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Stomedon – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Stomedon – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Sucrate – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Sucrate – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Unilanso – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Unilanso – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Ventinat – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Ventinat – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Loperamide GSK – Thuốc điều trị tiêu chảy

Loperamide GSK – Thuốc điều trị tiêu chảy

Omelupem – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Omelupem – Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng

Safegan – Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan

Safegan – Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan