215 loại thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, chi phí lớn, hiệu quả không rõ ràng… bị đề xuất cắt giảm khỏi phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Chi tiêu cho thuốc chữa bệnh vốn chiếm tỉ lệ lớn trong tổng chi Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cân đối chi của quỹ mà còn cả phần tự trả của người bệnh. Vì thế, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đang rà soát, cắt giảm nhiều loại thuốc trong danh mục do bảo hiểm thanh toán.

“Sàng lọc”, bỏ nhiều thuốc bổ trợ

Mới đây, tại buổi lấy ý kiến các bệnh viện về dự thảo danh mục thuốc được BHYT chi trả, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết tỉ trọng thuốc trên tổng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT có xu hướng giảm, từ 60% (giai đoạn 2009-2013) còn 48% (năm 2015) và 41% (năm 2016). Song, tổng chi phí thuốc BHYT vẫn tăng dần, từ 9.370 tỉ đồng năm 2009 lên 25.000 tỉ đồng năm 2015 và 31.000 tỉ đồng năm 2016. Theo ông Tuấn, việc kê đơn lựa chọn thuốc đáp ứng yêu cầu điều trị và có giá phù hợp khả năng chi trả sẽ giúp kiểm soát chi tiền thuốc chữa bệnh của quỹ BHYT.

Trước đó, kết quả nghiên cứu của BHXH Việt Nam cũng ghi nhận chi tiêu thuốc chiếm tỉ lệ lớn trong tổng chi cho y tế. Trong đó, tỉ lệ chi thuốc trên tổng chi KCB và KCB BHYT đều cao hơn so với các quốc gia tương đồng về kinh tế – xã hội. So với nhiều nước trong khu vực và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), danh mục tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại Việt Nam khá rộng.

Tổng số thuốc theo danh mục quy định tại Thông tư 40/2014 của Bộ Y tế là 1.064 loại, trong khi tại Thái Lan là 765, Philippines là 186, còn theo danh mục thuốc thiết yếu của WHO là 454. Chi phí thuốc BHYT phần lớn tập trung vào 20 nhóm chính, chiếm 86% tổng chi phí thuốc BHYT chi trả năm 2016. Trong đó, các nhóm thuốc kháng sinh, ung thư, điều trị tăng huyết áp, vitamin và khoáng chất… chiếm chi phí cao nhất

Chi tiêu cho thuốc chữa bệnh vốn chiếm tỉ lệ lớn trong tổng chi Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cân đối chi của quỹ mà còn cả phần tự trả của người bệnh. Vì thế, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đang rà soát, cắt giảm nhiều loại thuốc trong danh mục do bảo hiểm thanh toán.

“Sàng lọc”, bỏ nhiều thuốc bổ trợ

Mới đây, tại buổi lấy ý kiến các bệnh viện về dự thảo danh mục thuốc được BHYT chi trả, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết tỉ trọng thuốc trên tổng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT có xu hướng giảm, từ 60% (giai đoạn 2009-2013) còn 48% (năm 2015) và 41% (năm 2016). Song, tổng chi phí thuốc BHYT vẫn tăng dần, từ 9.370 tỉ đồng năm 2009 lên 25.000 tỉ đồng năm 2015 và 31.000 tỉ đồng năm 2016. Theo ông Tuấn, việc kê đơn lựa chọn thuốc đáp ứng yêu cầu điều trị và có giá phù hợp khả năng chi trả sẽ giúp kiểm soát chi tiền thuốc chữa bệnh của quỹ BHYT.

Trước đó, kết quả nghiên cứu của BHXH Việt Nam cũng ghi nhận chi tiêu thuốc chiếm tỉ lệ lớn trong tổng chi cho y tế. Trong đó, tỉ lệ chi thuốc trên tổng chi KCB và KCB BHYT đều cao hơn so với các quốc gia tương đồng về kinh tế – xã hội. So với nhiều nước trong khu vực và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), danh mục tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại Việt Nam khá rộng.

Tổng số thuốc theo danh mục quy định tại Thông tư 40/2014 của Bộ Y tế là 1.064 loại, trong khi tại Thái Lan là 765, Philippines là 186, còn theo danh mục thuốc thiết yếu của WHO là 454. Chi phí thuốc BHYT phần lớn tập trung vào 20 nhóm chính, chiếm 86% tổng chi phí thuốc BHYT chi trả năm 2016. Trong đó, các nhóm thuốc kháng sinh, ung thư, điều trị tăng huyết áp, vitamin và khoáng chất… chiếm chi phí cao nhất

theo nld.om.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*