Chinh hình, xương khớp

Phòng mạch Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường

Phòng mạch Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường

Phòng mạch Cơ Xương Khớp BS CK2 Phạm Thanh Tân

Phòng mạch Cơ Xương Khớp BS CK2 Phạm Thanh Tân

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Ngọc Duyên

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Ngọc Duyên

 

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thế Duy

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thế Duy

   

Phòng khám Cơ xương khớp BS Trần Thị Minh Hoa

Phòng khám Cơ xương khớp BS Trần Thị Minh Hoa

 

Phòng khám Phục hồi chức năng – Thần kinh – Cơ xương khớp BS Robert Dane McFarland JR

Phòng khám Phục hồi chức năng – Thần kinh – Cơ xương khớp BS Robert Dane McFarland JR

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Trần Xuân Kiếm

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Trần Xuân Kiếm

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Trần Quốc Đạt

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Trần Quốc Đạt

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Cao Thị Vịnh

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Cao Thị Vịnh

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Thị Thắm

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Thị Thắm

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Văn Khoa

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Văn Khoa

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Ngọc Triệu

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Ngọc Triệu

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Văn Dần

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Văn Dần

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Thị Thanh

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Thị Thanh

 

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Quang Vinh

Phòng khám Phục hồi chức năng BS Nguyễn Quang Vinh

 

Phòng khám Phục hồi chức năng PGS.TS.BS Vũ Thị Bích Hạnh

Phòng khám Phục hồi chức năng PGS.TS.BS Vũ Thị Bích Hạnh

 

Phòng mạch ThS.BS Hồ Phạm Thục Lan

Phòng mạch ThS.BS Hồ Phạm Thục Lan

   

Phòng khám Chỉnh hình ThS.BS Dương Đình Toàn

Phòng khám Chỉnh hình ThS.BS Dương Đình Toàn

   

Phòng khám Phục hồi chức năng BS CK2 Trương Quang Tuyết

Phòng khám Phục hồi chức năng BS CK2 Trương Quang Tuyết

 

Phòng khám Phục hồi chức năng GS.BS Cao Minh Châu

Phòng khám Phục hồi chức năng GS.BS Cao Minh Châu