Tiết niệu

Phòng khám Nam khoa BS CK 2 Phạm Văn Hảo

Phòng khám Nam khoa BS CK 2 Phạm Văn Hảo

04/11/2015 3 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Nam khoa BS CK 2 Đặng Quang Tuấn

Phòng khám Nam khoa BS CK 2 Đặng Quang Tuấn

04/11/2015 1 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Nam khoa ThS.BS Dương Quang Huy

Phòng khám Nam khoa ThS.BS Dương Quang Huy

07/10/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Thận ThS.BS Trần Văn Vũ

Phòng khám Thận ThS.BS Trần Văn Vũ

04/09/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết niệu ThS.BS Nguyễn Hoài Bắc

Phòng khám Tiết niệu ThS.BS Nguyễn Hoài Bắc

08/08/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết niệu TS.BS Đỗ Thị Liệu

Phòng khám Tiết niệu TS.BS Đỗ Thị Liệu

08/08/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết niệu BS Nguyễn Xuân Huy

Phòng khám Tiết niệu BS Nguyễn Xuân Huy

25/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu ThS BS Nguyễn Đình Liên

Phòng khám Tiết Niệu ThS BS Nguyễn Đình Liên

20/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu TS BS  Vũ Hồng Thịnh

Phòng khám Tiết Niệu TS BS Vũ Hồng Thịnh

19/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Nguyễn Tiến Đệ

Phòng khám Tiết Niệu BS Nguyễn Tiến Đệ

19/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Phạm Hữu Đương

Phòng khám Tiết Niệu BS Phạm Hữu Đương

19/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Ngô Thanh Mai

Phòng khám Tiết Niệu BS Ngô Thanh Mai

19/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Vinh

Phòng khám Tiết Niệu PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Vinh

19/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Đỗ Hoàng Dũng

Phòng khám Tiết Niệu BS Đỗ Hoàng Dũng

19/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Lâm Nguyễn Nhã Trúc

Phòng khám Tiết Niệu BS Lâm Nguyễn Nhã Trúc

18/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Vũ Lê Chuyên

Phòng khám Tiết Niệu BS Vũ Lê Chuyên

18/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS Võ Trọng Thanh Phong

Phòng khám Tiết Niệu BS Võ Trọng Thanh Phong

18/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu TS BS Thái Minh Sâm

Phòng khám Tiết Niệu TS BS Thái Minh Sâm

18/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết niệu TS.BS Từ Thành Trí Dũng

Phòng khám Tiết niệu TS.BS Từ Thành Trí Dũng

17/06/2015 0 bình luận Tiết niệu
Phòng khám Tiết Niệu BS CK2 Nguyễn Minh Quang

Phòng khám Tiết Niệu BS CK2 Nguyễn Minh Quang

 

17/06/2015 0 bình luận Tiết niệu