BV Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Tâm Thần kinh – Bệnh Viện Đại học Y Dược 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Tâm Thần kinh – Bệnh Viện Đại học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Tâm Thần kinh – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh Phòng khám Đau mạn tính – Bệnh Viện Đại học Y Dược 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Đau mạn tính – Bệnh Viện Đại học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Đau mạn tính – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành[Đọc tiếp…]

Khoa khám bệnh - BV Đại học Y Dược cơ sở 1

Quy trình khám bệnh Bệnh Viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

1. Quy trình khám bệnh không có BHYT Bước 1: Điền thông tin vào: Phiếu ghi thông tin người bệnh tại bàn hướng dẫn Bước 2: Đóng tiền và nhận[Đọc tiếp…]

Logo bệnh viện ĐH Y Dược cơ sở 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Chăm sóc da Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Chăm sóc da – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh Phòng khám Da liễu Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Da liễu Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Da liễu– Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Hình ảnh học can thiệp Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh phòng khám Hình ảnh học can thiệp Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Hình ảnh can thiệp – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 –[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Hậu môn trực tràng Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh phòng khám Hậu môn trực tràng Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viên xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của phòng khám Hậu môn trực tràng – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành[Đọc tiếp…]

Đội ngũ  y bác sĩ khám tại phòng Khám Chức năng hô hấp

Lịch khám bệnh phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

  Họ và tên Học hàm  học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám Vũ Trần Thiên Quân ThS BS Nam Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ tư[Đọc tiếp…]

Logo bệnh viện ĐH Y Dược cơ sở 1

Lịch khám bệnh phòng khám Lồng ngực – Mạch máu Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viên xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của phòng khám Lồng ngực – Mạch máu Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 –[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh chuyên khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược 1

Lịch khám bệnh chuyên khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Ngoại Tim mạch – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám chuyên khoa Phổi Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh phòng khám chuyên khoa Phổi Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Phổi – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Phụ Khoa Bệnh viện Đại học Y Dược 1

Lịch khám bệnh phòng khám Phụ Khoa Bệnh viện Đại học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Phụ khoa – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố[Đọc tiếp…]

Thực hiện vi phẫu tái tạo mô vú - BV ĐHYD 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Tạo hình – thẩm mỹ Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Tạo hình – Thẩm mỹ – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1[Đọc tiếp…]

Khoa Tai Mũi Họng - BV Đại học Y Dược 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Tai Mũi Họng bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Tai Mũi Họng – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh Phòng khám Tiết niệu Bệnh Viện Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh Phòng khám Tiết niệu Bệnh Viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Tiết niệu – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Tiểu phẫu Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Lịch khám bệnh phòng khám Tiểu phẫu Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Tiểu phẫu – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Y học Gia Đình Bệnh viện Đại Học Y Dược  Cơ sở 1

Lịch khám bệnh phòng khám Y học Gia Đình Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Y học Gia Đình – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám U gan Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh phòng khám U gan Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám U gan – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Viêm gan Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Lịch khám bệnh phòng khám Viêm gan Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Viêm gan – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ[Đọc tiếp…]

Lịch khám bệnh phòng khám Vú Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Lịch khám bệnh phòng khám Vú Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Vú – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ Chí[Đọc tiếp…]