Thuốc Depo-Provera là thuốc chứa thành phần hoạt chất Medroxyprogesterone, Thuốc Depo-Provera có tác dụng tránh thai, Thuốc Depo-Provera do công ty Pfizer sản