Tim mạch – Huyết áp

Uperio – Thuốc điều trị suy tim

Uperio – Thuốc điều trị suy tim

 

Triplixam – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Triplixam – Thuốc điều trị tăng huyết áp

                 

Copedina – Thuốc dự phòng huyết khối

Copedina – Thuốc dự phòng huyết khối

Nitromint Khí dung – Thuốc điều trị đau thắt ngực cấp tính

Nitromint Khí dung – Thuốc điều trị đau thắt ngực cấp tính

Hyvalor – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Hyvalor – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Egitromb – Thuốc dự phòng huyết khối

Egitromb – Thuốc dự phòng huyết khối

Bisostad – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisostad – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Samsca – Thuốc lợi tiểu

Samsca – Thuốc lợi tiểu

 

Viritin Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Viritin Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Furosan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Furosan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mibedatril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mibedatril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Hapresval – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Hapresval – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coirbevel – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coirbevel – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoprolol Fumarate Actavis – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoprolol Fumarate Actavis – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Valsgim-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Valsgim-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Candesarkern – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Candesarkern – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corvasal – Thuốc điều trị dự phòng đau thắt ngực

Corvasal – Thuốc điều trị dự phòng đau thắt ngực

Artex – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Artex – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corpril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corpril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lenitral – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Lenitral – Thuốc dự phòng đau thắt ngực