Nha khoa Thế Hệ Mới - Nguyễn Đình Chiểu

Nha khoa Thế Hệ Mới - Nguyễn Đình Chiểu

Địa chỉ:
549 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh
Giờ làm việc:
08:00 - 20:00
Website:
http://nhakhoathehemoi.com.vn/
Cấp cứu Khám ngoài giờ Khám cho người nước ngoài (Foreigners OK)


Thông tin chi tiết các khoa của Nha khoa Thế Hệ Mới - Nguyễn Đình Chiểu


Bệnh viện thường
Bệnh viện có cấp cứu
Nha khoa Hoàng Minh

Nha khoa Hoàng Minh

Địa chỉ: 664/13 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Các khoa của bệnh viện

Nha khoa Hồng Thái

Nha khoa Hồng Thái

Địa chỉ: 46 Bàn Cờ, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Nha khoa Cẩm Tú

Nha khoa Cẩm Tú

Địa chỉ: 172 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Đa Khoa Thanh Quan

Phòng Khám Đa Khoa Thanh Quan

Địa chỉ: 54 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Răng Vạn Phát

Phòng Răng Vạn Phát

Địa chỉ: 183 Nguyễn Thiện Thuật , Phường 1 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Trạm Y Tế Phường 1 Quận 3

Trạm Y Tế Phường 1 Quận 3

Địa chỉ: 175/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 07:30 - 16:30

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 213/5 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 18:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Nguyễn Quốc Trị - Chuyên Khoa Xương Khớp

Nguyễn Quốc Trị - Chuyên Khoa Xương Khớp

Địa chỉ: 75 Bàn Cờ, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:30 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Bác Sĩ Đặng Ngọc Thành

Phòng Khám Bác Sĩ Đặng Ngọc Thành

Địa chỉ: 2B Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 18:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Tim Mạch

Phòng Khám Chuyên Khoa Tim Mạch

Địa chỉ: 162 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:00 - 19:30

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám nhi khoa Phạm Diệp Thùy Dương

Phòng khám nhi khoa Phạm Diệp Thùy Dương

Địa chỉ: 11 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

 Phòng khám Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích

Phòng khám Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích

Địa chỉ: 543/47 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám Bác sĩ Đặng Thị Hà

Phòng khám Bác sĩ Đặng Thị Hà

Địa chỉ: 92 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Chuyên Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình BS.Võ Văn Thành

Chuyên Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình BS.Võ Văn Thành

Địa chỉ: 491/42 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 11:00 - 12:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chấn Thương Chỉnh Hình BS. Hoàng Thanh Hà

Phòng Khám Chấn Thương Chỉnh Hình BS. Hoàng Thanh Hà

Địa chỉ: 513 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chấn Thương Chỉnh Hình BS. Trần Thanh Mỹ

Phòng Khám Chấn Thương Chỉnh Hình BS. Trần Thanh Mỹ

Địa chỉ: 108/24 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt BS. Nguyễn Thị Diễm Uyên

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt BS. Nguyễn Thị Diễm Uyên

Địa chỉ: 16 Bàn Cờ, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:30 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy

Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy

Địa chỉ: 66B Cao Thắng, Phường 4 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Răng - BS Nguyễn Thị Bích Lý

Phòng Răng - BS Nguyễn Thị Bích Lý

Địa chỉ: 51/46B Cao Thắng, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Da liễu - BS. Lý Hữu Đức

Phòng khám chuyên khoa Da liễu - BS. Lý Hữu Đức

Địa chỉ: 175/19 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Trần Thị Long Châu Ngọc

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Trần Thị Long Châu Ngọc

Địa chỉ: 21/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 14:30 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

Địa chỉ: 60 Bàn Cờ, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám Nội tổng hợp - BS Ngô Minh Đức

Phòng khám Nội tổng hợp - BS Ngô Minh Đức

Địa chỉ: 70 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 18:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Ngoại (Chấn thương chỉnh hình) - BS. Thiên Khanh

Phòng khám chuyên khoa Ngoại (Chấn thương chỉnh hình) - BS. Thiên Khanh

Địa chỉ: 212/75/23 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:30 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Nhi

Phòng khám chuyên khoa Nhi

Địa chỉ: 181 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:30 - 21:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng chụp X-Quang

Phòng chụp X-Quang

Địa chỉ: 210 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Nội thần kinh

Phòng khám chuyên khoa Nội thần kinh

Địa chỉ: 543/69 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám Nội tổng hợp - BS Nguyễn Mạnh Tuấn

Phòng khám Nội tổng hợp - BS Nguyễn Mạnh Tuấn

Địa chỉ: 108/8 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa An Tâm

Phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa An Tâm

Địa chỉ: 579-581 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

Các khoa của bệnh viện

  • Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bệnh viện/phòng khám nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về các khoa và các dịch vụ bạn cần

  • Website chúng tôi không chịu trách nhiệm với những sai lệch về thông tin chi tiết khoa khám chữa bệnh.

THÔNG TIN BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM TOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp cận bác sĩ, cơ sở y tế nhanh nhất, phù hợp nhất.

Tìm kiếm dễ dàng, thao tác đơn giản với nội dung được sắp xếp khoa học, rõ ràng, thông tin được phân loại theo từng khu vực, từng khoa khám

Hình ảnh đa dạng, cập nhật mới nhất. Đội ngũ chụp hình đến từng địa điểm, chụp từ nhiều góc độ, người dùng dễ dàng hình dung nơi cần tìm

Thông tin hữu ích, độ tin cậy cao. Toàn bộ thông tin chi tiết về bác sĩ, phòng khám, chuyên khoa, giờ làm việc đều được xác nhận qua điện thoại

Bản đồ chính xác, định vị rõ ràng. Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Địa điểm khám chữa bệnh đã được chúng tôi định vị cụ thể trên bản đồ