Bệnh Viện Chợ Rẫy - Khoa Khám Bệnh 2

Bệnh Viện Chợ Rẫy - Khoa Khám Bệnh 2

Địa chỉ:
620 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh
Giờ làm việc:
07:30 - 16:30
Cấp cứu Khám ngoài giờ Khám cho người nước ngoài (Foreigners OK)


Thông tin chi tiết các khoa của Bệnh Viện Chợ Rẫy - Khoa Khám Bệnh 2


Bệnh viện thường
Bệnh viện có cấp cứu
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương

Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12 , Quận 5 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00

Các khoa của bệnh viện

Trạm Y Tế Phường 12 Quận 5

Trạm Y Tế Phường 12 Quận 5

Địa chỉ: 227 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12 , Quận 5 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 16:30

Hà Nhân - Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Hà Nhân - Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Địa chỉ: 15 Thuận Kiều, Phường 12 , Quận 5 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 06:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Bác Sĩ Phùng Minh Thủy - Khoa Nội Tổng Quát

Bác Sĩ Phùng Minh Thủy - Khoa Nội Tổng Quát

Địa chỉ: 8 Phạm Hữu Chí, Phường 12 , Quận 5 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 13:00

Các khoa của bệnh viện

Trạm Y Tế Phường 7 Quận 11

Trạm Y Tế Phường 7 Quận 11

Địa chỉ: 47 Lê Đại Hành, Phường 6 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 07:30 - 16:30

Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Nguyên Phương

Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Nguyên Phương

Địa chỉ: 36 Trần Quý, Phường 6 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 07:00 - 18:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Chấn Quốc

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Chấn Quốc

Địa chỉ: 126 Phó Cơ Điều, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Các khoa của bệnh viện

Nha Khoa Mỹ Lệ

Nha Khoa Mỹ Lệ

Địa chỉ: 162 Phó Cơ Điều, Phường 6 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Nha Khoa 94 Chợ Thiếc

Nha Khoa 94 Chợ Thiếc

Địa chỉ: 94 Phó Cơ Điều, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Răng Yên Chương Sang

Phòng Răng Yên Chương Sang

Địa chỉ: 44 Trần Quý, Phường 6 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Khám Nha Khoa BS Trần Khải Hòa

Phòng Khám Nha Khoa BS Trần Khải Hòa

Địa chỉ: 630 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám BS. Phạm Hồng Quảng

Phòng khám BS. Phạm Hồng Quảng

Địa chỉ: 82 Lý Nam Đế, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Tiêu Hóa

Phòng khám chuyên khoa Tiêu Hóa

Địa chỉ: 53 Lê Đại Hành, Phường 6 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Gan - Mật

Phòng khám chuyên khoa Gan - Mật

Địa chỉ: 3 Lê Đại Hành, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 106 Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 19:30

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Tim Mạch

Phòng Khám Chuyên Khoa Tim Mạch

Địa chỉ: 163/3 Lý Nam Đế, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Nội thần kinh

Phòng khám chuyên khoa Nội thần kinh

Địa chỉ: 13 Đặng Minh Khiêm, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 568A Nguyễn Chí Thanh, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:30

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao

Địa chỉ: 87 Thuận Kiều, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám BS. Vũ Thị Kim Thanh

Phòng khám BS. Vũ Thị Kim Thanh

Địa chỉ: 60 Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 15:00 - 18:00

Phòng khám Siêu Âm - BS. Bùi Phú Quang

Phòng khám Siêu Âm - BS. Bùi Phú Quang

Địa chỉ: 9 Lê Đại Hành, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thành Hưng

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thành Hưng

Địa chỉ: 46 Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Địa chỉ: 19 Lê Đại Hành, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 16:00 - 19:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Chuyên Khoa Thần Kinh BS Nguyễn Hữu Hồng

Phòng Khám Chuyên Khoa Thần Kinh BS Nguyễn Hữu Hồng

Địa chỉ: 74/5 Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Bướu cổ

Phòng khám chuyên khoa Bướu cổ

Địa chỉ: 60A Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Bướu cổ - Tiểu đường

Phòng khám chuyên khoa Bướu cổ - Tiểu đường

Địa chỉ: 9 Lê Đại Hành, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Các khoa của bệnh viện

Phòng Khám Đa Khoa BS Nguyễn Văn Chương

Phòng Khám Đa Khoa BS Nguyễn Văn Chương

Địa chỉ: 582 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng chuẩn đoán Y Khoa

Phòng chuẩn đoán Y Khoa

Địa chỉ: 564 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 06:00 - 21:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám tư nhân đa khoa

Phòng khám tư nhân đa khoa

Địa chỉ: 632 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng khám Sàu Gòn Y Khoa

Phòng khám Sàu Gòn Y Khoa

Địa chỉ: 99-109 Thuận Kiều, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 07:30 - 20:30

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Mắt - BS. Lê Như Tráng

Phòng khám chuyên khoa Mắt - BS. Lê Như Tráng

Địa chỉ: 48 Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 41 Trần Quý, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Tim mạch

Phòng khám chuyên khoa Tim mạch

Địa chỉ: 15 Lê Đại Hành, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 14:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám đa khoa Thuận Kiều

Phòng khám đa khoa Thuận Kiều

Địa chỉ: 46P Thuận Kiều, Phường 4 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

Địa chỉ: 168 Phó Cơ Điều, Phường 6 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 08:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa Tim mạch

Phòng khám chuyên khoa Tim mạch

Địa chỉ: 58 Lê Đại Hành, Phường 7 , Quận 11 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 17:00 - 20:00

Các khoa của bệnh viện

  • Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bệnh viện/phòng khám nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về các khoa và các dịch vụ bạn cần

  • Website chúng tôi không chịu trách nhiệm với những sai lệch về thông tin chi tiết khoa khám chữa bệnh.

THÔNG TIN BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM TOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp cận bác sĩ, cơ sở y tế nhanh nhất, phù hợp nhất.

Tìm kiếm dễ dàng, thao tác đơn giản với nội dung được sắp xếp khoa học, rõ ràng, thông tin được phân loại theo từng khu vực, từng khoa khám

Hình ảnh đa dạng, cập nhật mới nhất. Đội ngũ chụp hình đến từng địa điểm, chụp từ nhiều góc độ, người dùng dễ dàng hình dung nơi cần tìm

Thông tin hữu ích, độ tin cậy cao. Toàn bộ thông tin chi tiết về bác sĩ, phòng khám, chuyên khoa, giờ làm việc đều được xác nhận qua điện thoại

Bản đồ chính xác, định vị rõ ràng. Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Địa điểm khám chữa bệnh đã được chúng tôi định vị cụ thể trên bản đồ