Lịch khám bệnh – Bệnh viện phụ sản MêKông

Thông Tin Bệnh Viên xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản MêKông– Thành Phố Hồ Chí Minh

 Bệnh viện Phụ sản MêKông có 14 phòng khám sản phụ khoa, 1 phòng khám vú, 1 phòng khám vô sinh, 1 phòng khám sàn chậu, 1 phòng chích ngừa, 1 phòng tư vấn, 6 phòng khám nhi và 2 phòng chích ngừa nhi nằm tại tầng trệt, thuận tiện cho người bệnh khi đến Bệnh viện. Bệnh viện có sân chơi dành cho trẻ sau chích ngừa.

Các chuyên khoa của bệnh viện: khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu, khoa Sanh, khoa Gây Mê hồi sức, khoa Nhi sơ sinh.

Bệnh nhân có thể hẹn khám và tái khám trực tuyến:

Hotline: 1900 6113

Mail: datkham@hoibacsi.com

Địa chỉ: 243 – 243A – 243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1,Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:+84 38442986

Thứ 2

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

 

Phòng Khám Nhi 1 ThS.BS Võ Nguyễn Diễm Khanh
Phòng Khám Nhi 2 BS Trần Phú Khánh
Phòng Khám Nhi 3 BS CK II Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 4 BS Phạm Thị Ngọc Hà BS Đào Bích Thủy
Phòng Khám Nhi 5 BS CK I Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nhi 7 BS Trần Quốc Quang BS CK II Hồ Bích Châu
Phòng Khám Nhi 8 BS CK II Hồ Bích Châu
Phòng VIP 1 BS CK I Trần Bình Trọng BS CK II Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phòng VIP 3 BS Nguyễn Bích Hải
Phòng soi VIP BS Nguyễn Bích Hải BS Nguyễn Bích Hải
Phòng khám 1 ThS.BS Nguyễn Vũ Đông Hằng ThS.BS Trần Thị Thu Lan
Phòng Soi CTC BS Nguyễn Bích Hải BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 2 BS Nguyễn Bích Hải BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 3 BS lê Thị Hoàng Uyên ThS.BS Lâm Hoàng Duy
Phòng Khám 5 ThS.BS Trần Đại Quân ThS.BS Vũ Tuyết Ánh Sao
Phòng Khám 6 ThS.BS Lê Nguyễn Anh Thi BS CKI Phan Thế Thi
Phòng Khám 7 BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Lan TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hà PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn
Phòng Khám 8 ThS.BS Lê Thị Phương Uyên BS Trần Công Quốc Anh
Phòng Khám 10 (VSHM) ThS.BS NG. D. H. Minh Tâm
Phòng Khám 12 (khám vú) ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phòng Khám 18 (sản chậu) ThS.BS Trần Thị Thu Lan BS Nguyễn Hằng Giang
Phòng Khám 22 BS. CKI Dương Thị Thu Hải ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khám 26 BS CKI Huỳnh Kim Phượng ThS.BS Nguyễn Thị Thắm
Phòng Khám 28 BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm ThS.BS Võ Thị Tuyết
Phòng Khám Nội BS CKI Quách Lan Anh BS CKI Đặng Trần Trinh Tường
Phòng siêu âm 1A BS Vũ Kim Khánh BS Võ Thị Mai Thương
Phòng siêu âm 1B BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 1C BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Phan Thị Tú Oanh BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 9 BS Phan Thị Tú Oanh BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 11 BS Võ Thị Mai Thương BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 15 ThS.BS Đinh Thị Vân Khanh ThS.BS Trần Đại Quân
Phòng siêu âm 17 BS Đinh Thị Việt Hà BS Vũ Kim Khánh
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS Vũ Kim Khánh ThS.BS Bành Thanh Lan BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi (lầu 3) BS CKII Hồ Bích Châu BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường BS Nguyễn Ngọc Thanh Mai
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

Thứ 3

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

 

Phòng Khám Nhi 1 ThS.BS Võ Nguyễn Diễm Khanh
Phòng Khám Nhi 2 BS Trần Phú Khánh
Phòng Khám Nhi 3 BS CK II Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 4 BS Trần Quốc Quang BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh
Phòng Khám Nhi 5 BS CK I Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nhi 7 BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh BS Đào Bích Thủy
Phòng Khám Nhi 8 BS CK II Hồ Bích Châu
Phòng VIP 1 ThS.BS Lê Văn Hiền BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng khám 1 BS CKI Nguyễn Kim Dung ThS.BS Lê Thị Phương Uyên
Phòng Soi CTC BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 2 BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 3 BS CKI Đặng Thị Phương Thảo BS CKI Hồ Vân Phúc
Phòng Khám 5 ThS.BS Đinh Thị Vân Khanh BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phòng Khám 6 BS CKI Trần Bình Trọng ThS.BS Nguyễn Hồng Châu
Phòng Khám 7 TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hà ThS.BS Trần Đại Quân BS CKI Hồ Vân Phúc
Phòng Khám 8 BS CKI Phan Thế Thi BS Trần Công Quốc Anh
Phòng Khám 10 (VSHM) BS Âu Nhựt Luân
Phòng Khám 18 (sản chậu) BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Đăng Phước Hiền
Phòng Khám 22 BS Lê Thị Hoàng Uyên
Phòng Khám 26 ThS.BS Vũ Tuyết Ánh Sao BS Nguyễn THị Hồng Vân
Phòng Khám 28 ThS.BS Hoàng Thị Lương ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khám Nội BS CKI Đặng Trần Trinh Tường BS CKII Từ Thị Thu Hà
Phòng siêu âm 1A BS Nguyễn Thị Tiến BS Nguyễn Thị Tiến
Phòng siêu âm 1B BS Phan Thị Tú Oanh
Phòng siêu âm 1C BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Nguyễn Thị Tiến
Phòng siêu âm 9 BS Võ Thị Mai Thương BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 11 BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung BS Phan Thị Tú Oanh
Phòng siêu âm 15 ThS.BS Lê Nguyễn Anh Thi BS Đinh Thị Việt Hà
Phòng siêu âm 17 BS CKI Đoàn Văn Thanh BS Vũ Kim Khánh BS Võ Thị Mai Thương
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS Vũ Kim Khánh BS CKI Đặng Thị Phương Thảo BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi(lầu 3) BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường BS Nguyễn Ngọc Thanh Mai BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

Thứ 4

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

 

Phòng Khám Nhi 1 ThS.BS Võ Nguyễn Diễm Khanh
Phòng Khám Nhi 2 BS Trần Phú Khánh
Phòng Khám Nhi 3 BS CK II Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 4 BS Phạm Thị Ngọc Hà BS Đào Bích Thủy
Phòng Khám Nhi 5 BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nhi 7 BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh BS CKII Hồ Bích Châu
Phòng Khám Nhi 8 BS CKII Hồ Bích Châu
Phòng VIP 1 TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hà PGS.TS.BS Ngô Thị Kim Phụng
Phòng soi VIP BS Nguyễn Bích Hải BS Nguyễn Bích Hải
Phòng khám 1 BS CKI Phan Thế Thi BS CKI Nguyễn Thị Hương Xuân
Phòng Soi CTC ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng BS Nguyễn Bích Hải
Phòng Khám 2 ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng BS Nguyễn Bích Hải
Phòng Khám 3 BS CKI Dương Thị Thu Hải ThS.BS Vũ Tuyết Ánh Sao
Phòng Khám 5 ThS.BS Khúc Minh Thúy ThS.BS Lê Nguyễn Anh Thi
Phòng Khám 6 ThS.BS Đinh Thị Vân Khanh ThS.BS Nguyễn Vũ Đông Hằng
Phòng Khám 7 BS CKI Nguyễn Thị Nhật Phương BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Phan Thế Thi
Phòng Khám 8 ThS.BS Phạm Văn Đức BS Trần Công Quốc Anh
Phòng Khám 10 (VSHM) ThS.BS Phạm Văn Đức
Phòng Khám 18 (sản chậu) BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khám 22 ThS.BS Trần Thị thu Lan BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám 26 ThS.BS Lê Thị phương Uyên ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phòng Khám 28 ThS.BS Nguyễn Thị Thắm PGS.TS.BS Lê Hồng Cẩm
Phòng Khám Nội BS CKI Quách Lan Anh BS CKI Đặng Trần Trinh Tường
Phòng siêu âm 1A BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 1B BS Đinh Thị Việt Hà
Phòng siêu âm 1C BS Phan Thị Tú Oanh BS Phan Thị Tú Oanh BS Võ Thị Mai Thương
Phòng siêu âm 9 BS Nguyễn Thị Tiến BS Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng siêu âm 11 BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Nguyễn Thị Tiến
Phòng siêu âm 15 BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Phạm Thị Phương Lan
Phòng siêu âm 17 BS Vũ Kim Khánh BS Phan Thị Tú Oanh
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi(lầu 3) BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Đỗ Thị Phương Thảo
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

Thứ 5

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

17h – 21h

Phòng Khám Nhi 1 ThS.BS Võ Nguyễn Diễm Khanh
Phòng Khám Nhi 2 BS Trần Quốc Quang
Phòng Khám Nhi 3 BS CKII Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 4 BS Phạm Thị Ngọc Hà BS Đào Bích Thủy
Phòng Khám Nhi 5 BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nhi 7 BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh
Phòng Khám Nhi 8 BS CKII Hồ Bích Châu
Phòng VIP 1 ThS.BS Nguyễn Thị Thắm BS CKI Trần Bình Trọng
Phòng khám 1 BS CKI Nguyễn Thị Nhật Phương ThS.BS Nguyễn Hòng Châu
Phòng Soi CTC ThS.BS Võ Thị Tuyết BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 2 ThS.BS Võ Thị Tuyết BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 3 ThS.BS Nguyễn Hữu Trung BS CKI Nguyễn Thị Hương Xuân
Phòng Khám 5 BS CKI Hồ Vân Phúc ThS.BS Bành Thanh Lan
Phòng Khám 6 ThS.BS Trần Thị Thu Lan ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa
Phòng Khám 7 BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Huỳnh Thị Bạch Tuyết BS CKI Lê Công Cúc
Phòng Khám 8 ThS.BS Đinh Thị Vân Khanh
Phòng Khám 10 (VSHM) ThS.BS Phạm Văn Đức
Phòng Khám 18 (sản chậu) BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Trần Công Quốc Anh
Phòng Khám 22 BS CKI Lại Thị Thanh Cần BS CKI Phạm Thanh Hoàng
Phòng Khám 26 BS CKI Nguyễn Kim Dung BS Lâm Nam Anh
Phòng Khám 28 BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Lan ThS.BS Trần Lệ Thủy
Phòng Khám Nội BS CKI Quách Lan Anh BS CKII Từ Thị Thu Hà
Phòng siêu âm 1A BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 1B BS Võ Thị Mai Thương
Phòng siêu âm 1C BS Nguyễn Thị Tiến BS Nguyễn Thị Tiến BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 9 BS Đinh Thị Việt Hà BS Võ Thị Mai Thương
Phòng siêu âm 11 BS Vũ Kim Khánh BS Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng siêu âm 15 BS CKI Đặng Thị Phương Thảo ThS.BS Trần Mộng Thúy
Phòng siêu âm 17 BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Vũ Kim Khánh BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS CKI Nguyễn Kim Dung BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi(lầu 3) BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường BS Phạm Thị Ngọc Hà BS CKII Lê Thị Hoàng Yến
P.4 Cân đo khám thai BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

Thứ 6

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

17h – 21h

Phòng Khám Nhi 1 BS Trần Quốc Quang
Phòng Khám Nhi 2 BS Trần Phú khánh
Phòng Khám Nhi 3 BS CKII Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 4 BS Phạm Thị Ngọc Hà BS CKII Hồ Bích Châu
Phòng Khám Nhi 5 BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nhi 7 BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh BS Đào Bích Thủy
Phòng Khám Nhi 8 BS CKII Hồ Bích Châu
Phòng VIP 1 TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hà ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng soi VIP BS Nguyễn Bích Hải BS Nguyễn Bích Hải
Phòng khám 1 ThS.BS Đinh Thị Vân Khanh BS CKI Đặng Thị Phương Thảo
Phòng Soi CTC BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS Nguyễn Bích Hải
Phòng Khám 2 BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS Nguyễn Bích Hải
Phòng Khám 3 BS CKI Lại Thị Thanh Cần BS CKI Lê Công Cúc
Phòng Khám 5 ThS.BS Nguyễn Thị Thắm BS CKI Hồ Vân Phúc
Phòng Khám 6 ThS.BS Lê Văn Hiền TS.BS Nguyễn Hồng Hoa
Phòng Khám 7 ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Thắm BS Lê Thị Hoàng Uyên BS Lê Thị Hoàng Uyên
Phòng Khám 8 BS CKI Lê Công Cúc BS Trần Công Quốc Anh
Phòng Khám 10 (VSHM) ThS.BS Phạm Văn Đức
Phòng Khám 12 (khám vú) ThS.BS Lê Thị Phương Uyên
Phòng Khám 18 (sản chậu) BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm ThS.BS Nguyễn Vũ Đông Hằng
Phòng Khám 22 ThS.BS Võ Thị Tuyết ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phòng Khám 26 BS Lâm Nam Anh BS CKI Thân Ngọc Thạch
Phòng Khám 28 ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Phượng BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nội BS CKI Quách Lan Anh BS CKII Lê Anh Tuấn
Phòng siêu âm 1A BS Võ Thị Mai Thương BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 1B BS Phan Thị Tú Oanh BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 1C BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Nguyễn Thị Phương Thảo BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 9 BS Vũ Kim Khánh BS Phan Thị Tú Oanh
Phòng siêu âm 11 BS Nguyễn Thị Tiến BS Võ Thị Mai Thương
Phòng siêu âm 15 BS CKI Nguyễn Kim Dung ThS.BS Võ Thị Tuyết
Phòng siêu âm 17 ThS.BS Trần Mộng Thúy BS Nguyễn Thị Tiến
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi(lầu 3) BS Phạm Thị Ngọc Hà BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.4 Cân đo khám thai BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

Thứ 7

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

17h – 21h

Phòng Khám Nhi 3 BS CKII Hồ Bích Châu BS CKII Hồ Bích Châu
Phòng Khám Nhi 4 BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh
Phòng Khám Nhi 5 BS Phạm Thị Ngọc Hà BS Phạm Thị Ngọc Hà
Phòng Khám Nhi 6 BS CKII Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 7 BS Đào Bích Thủy BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường
Phòng Khám Nhi 8 BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường
Phòng VIP 1 GS Nguyễn Duy Tài PGS.TS.BS Lê Hồng Cẩm
Phòng soi VIP BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng khám 1 BS CKI Thân Ngọc Thạch
Phòng Soi CTC BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 2 BS CKI Huỳnh Kim Phượng BS CKI Huỳnh Kim Phượng
Phòng Khám 3 ThS.BS Trần Mộng Thúy BS Nguyễn Thị Diệu Hiền
Phòng Khám 5 ThS.BS Nguyễn Thị Thắm PGS.TS.BS Huỳnh N Khánh Trang
Phòng Khám 6 BS CKI Trần bình Trọng BS Huỳnh Văn Nhàn
Phòng Khám 7 PGS.TS.BS Lê Hồng Cẩm ThS.BS Nguyễn Vũ Đông Hằng ThS.BS Vũ Tuyết Ánh Sao
Phòng Khám 8 Bs Lê Thị Hoàng Uyên BS Trịnh Nhựt Thư Hương
Phòng Khám 10 (VSHM) BS Âu Nhựt Luân
Phòng Khám 12 (khám vú) BS Trần Công Quốc Anh
Phòng Khám 18 (sản chậu) BS CKI Phan Thế Thi BS Phạm Ái Thụy
Phòng Khám 22 BS CKI Phạm Thanh Hoàng
Phòng Khám 26 TS.BS Nguyễn Hồng Hoa ThS.BS Trần Nhật Huy
Phòng Khám 28 BS Lê Thị Hòa Bình ThS.BS Vũ Nhật Linh
Phòng Khám Nội BS Phạm Quý Trọng
Phòng siêu âm 1A BS Vũ Kim Khánh BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung
Phòng siêu âm 1B BS Đinh Thị Việt Hà BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 1C BS Nguyễn Thị Tiến BS Võ Thị Mai Thương BS Đinh Thị Việt Hà
Phòng siêu âm 9 BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung BS Đinh Thị Việt Hà
Phòng siêu âm 11 BS Phan Thị Tú Oanh BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 15 BS CKI Phạm Thị Phương Lan BS Nguyễn Thị Tiến
Phòng siêu âm 17 BS Võ Thị Mai Thương BS Võ Thị Mai Thương
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi(lầu 3) BS CKI Trần Nguyễn Phú Cường BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Kim Hạnh
P.4 Cân đo khám thai BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

Chủ nhật

Sáng

7h30 – 11h30

Chiều

13h30 – 16h30

Ngoài giờ

17h – 21h

Phòng Khám Nhi 1 BS Huỳnh Ngọc Tuấn Anh
Phòng Khám Nhi 2 BS Nguyễn Ngọc Sáng
Phòng Khám Nhi 3 BS CKII Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 4 BS Phạm Thị Ngọc Hà
Phòng Khám Nhi 5 BS CKI Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng Khám Nhi 6 BS CKII Lê Thị Hoàng Yến
Phòng Khám Nhi 7 BS Đỗ Thị phương Thảo
Phòng Khám Nhi 8 BS Bùi Gio An
Phòng khám 1 ThS.BS Ng. D. H. Minh Tâm
Phòng Soi CTC PGS.TS.BS Ngô Thị Kim Phụng
Phòng Khám 2 BS Bùi Thị Hồng Nhu
Phòng Khám 3 BS Lê Thị Hòa Bình
Phòng Khám 5 Bs Bành Thanh Lan
Phòng Khám 7 TS.BS Bùi Chí Thương
Phòng Khám 26 PGS.TS.BS huỳnh N. Khánh Trang
Phòng Khám 28 BS CKI Trần bình Trọng
Phòng siêu âm 1A BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung BS Vũ Kim Khánh
Phòng siêu âm 1B BS Phan Thị Tú Oanh
Phòng siêu âm 1C BS Nguyễn Vũ Hạnh Dung BS Võ Thị Mai Thương BS Nguyễn Thị Tiến
Phòng siêu âm 9 BS Nguyễn Thị Tiến BS Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng siêu âm 11 BS Đinh Thị Việt Hà
Phòng siêu âm 15 BS Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng siêu âm 17 BS Huỳnh Phượng Hải
Siêu âm cấp cứu BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung
Phòng siêu âm VIP BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh BS Vũ Kim Khánh
Phòng khám Nhi(lầu 3) BS Nguyễn Ngọc Thanh Mai BS Nguyễn Ngọc Thanh Mai BS Nguyễn Ngọc Thanh Mai
P.VLTL Sàn Chậu – KHU A1 – L1 BS Nguyễn Thị Thanh Tâm
P.VLTL Nhi – KHU A1 – L1 BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng CS Rốn –Xỏ lỗ tai BS Hồ Thị Huyền Chi BS Hồ Thị Huyền Chi
Phòng đo tim thai (NST) BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung BS CKI Nguyễn Kim Dung

codepeople-post-map require JavaScript

Trả lời