Lịch khám bệnh khu khám dịch vụ – Bệnh viện Da Liễu

Thông Tin Bệnh Viên xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh tại khu khám dịch vụ – Bệnh Viện Da Liễu – Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Giới thiệu BV Da Liễu – Thành Phố Hồ Chí Minh:

Bệnh viện Da Liễu là sự kết hợp của 3 đơn vị:

  • Bộ môn Da liễu của Trường Đại học Y Khoa Sài Gòn và Khoa Da Bệnh viện Bình Dân: đảm trách chủ yếu công tác khám và điều trị bệnh da.
  • Trung Tâm Quốc Gia Bài Trừ Hoa Liễu (BTBHL) được thành lập từ năm 1965 trên cơ sở của Bệnh Viện Bạc Hà là nơi giữ và điều trị gái mãi dâm.
  • Chương trình Bài Trừ Bệnh Hansen (BTBH): phòng chống và điều trị bệnh phong

Nhiệm vụ của bệnh viện Da liễu – Thành Phố Hồ Chí Minh:

  • Điều trị 3 nhóm bệnh: các bệnh da. các bệnh lý truyền qua đường tình dục (hoa liễu), và bệnh phong.
  • Đào tạo cán bộ chuyên khoa da liễu, chỉ đạo tuyến và giáo dục sức khỏe

Liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TP HCM
  • Điện thoại: 08.9305995  Email: [email protected]  Website: http://www.bvdl.org.vn
Phòng Sáng Chiều
1  BS. Thủy  BS. Thủy
2  BS. Thái  BS. Lâm
3  BS. Liên  BS. Phượng
4  BS. Trở  BS. Khương
5  BS. Lân  BS. Khoa
6  BS. Hưng  BS. Trở
7  BS.Vinh
8  BS. Vân
9  BS. Tường
10  BS. Phước
11  BS. Thơ
12  BS. Hà
Phòng Sáng Chiều
1  BS. Tuấn BS. Tuấn
2 BS. Trúc  BS. K Khoa
3 BS. Thúy BS. Châu
4 BS. H Hương BS. Trường
5 BS. Ngà
6 BS. Hào
7 Bs. Viện
8 BS. X Khoa
9 BS. Hưng
10 BS. Hà
11 BS. M Anh
12 BS. Trung
Phòng Sáng Chiều
1 BS. Sĩ BS. Sĩ
2 BS. Trúc BS. Sơn
3 BS. T Hương
4 BS. Đỉnh
5 BS. Năm BS. Năm
6 BS. Hùng BS. Đ Khoa
7 BS. Châu  BS. Tuấn
8  BS. Vân
9 BS. Thúy
10 BS. Tường
11 BS. Đ Khoa
12 BS. X Khoa
Phòng Sáng Chiều
1 BS. T Thủy
2 BS. Hoàng  BS. Hoàng
3 BS. Liên  BS. Liên
4 BS. Bắc BS. Dung
5 BS. Ngà BS. T Anh
6 BS. Hào BS. Đạo
7  BS. Dung  BS. Hương
8 BS. Lâm
9 BS. My
10 BS. P Mai
11 BS. Phước
12 BS. X Khoa
Phòng Sáng Chiều
1 BS. T Thủy BS. Sĩ
2 BS. Hải  BS. Dung
3 BS. T Hương  BS. Châu
4 BS. Phước BS. Vân
5  BS. Phượng
6 BS. Đường BS. Tâm
7 BS. Khương  BS. My
8  BS. Tuấn
9  BS. Trường
10  BS. T Trung
11 BS. P Mai
12

Bản đồ Bệnh viện:

codepeople-post-map require JavaScript

Trả lời