Lịch khám bệnh Phòng khám Điều trị vết thương Bệnh viện Đại học Y Dược 2

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của phòng khám Điệu trị vết thương – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh

Họ và tên

Học hàm học vị

Giới tính

Phòng khám

Lịch khám

Phan Chung Thùy Lynh ThS BS Nữ Điều Trị Vết Thương Sáng thứ năm
Nguyễn Mạnh Đôn ThS BS Nam Điều Trị Vết Thương Sáng thứ hai
Nguyễn Thị Bích Ngọc ThS BS Nữ Điều Trị Vết Thương Chiều thứ sáu
Nguyễn Văn Phùng ThS BS Nam Điều Trị Vết Thương Sáng thứ tư
Phụ trách TT Điều Trị Vết Thương 

Nguyễn Anh Tuấn

TS BS Nam Điều Trị Vết Thương Chiều thứ năm
Vũ Hữu Thịnh BS CKI Nam Điều Trị Vết Thương Chiều thứ tư
Nguyễn Thái Thùy Dương BS Nữ Điều Trị Vết Thương Chiều thứ hai
Đỗ Quang Khải BS Nam Điều Trị Vết Thương Sáng thứ ba,

Sáng thứ bảy

Trần Ngọc Lĩnh BSCKI. Nam Điều Trị Vết Thương Chiều thứ sáu

Trả lời