Lịch khám bệnh phòng khám Y học Gia Đình Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh của Phòng khám Y học Gia Đình – Bệnh Viện Đại học Y Dược cơ sở 1 – Thành Phố Hồ Chí Minh.

Năm 2002, Bộ Y tế công nhận y học gia đình là một chuyên khoa. Năm 2004, thành lập phòng khám y học gia đình tại BV Đại học Y Dược cơ sở 1 – tiền thân của những phòng khám hiện đại thuộc Trung tâm Đào tạo bác sĩ gia đình hôm nay.

Bác sĩ Y học gia đình là bác sĩ giỏi thuộc nhiều chuyên khoa. Công việc của họ dựa trên các nguyên tắc: chăm sóc toàn diện, liên tục, theo vòng đời, trong khung cảnh gia đình và phối hợp với các chuyên khoa sâu khác. Ngoài ra, họ phải được đào tạo bài bản về khám bệnh ngoại trú.

Như sợi dây liên kết giữa bệnh nhân và các chuyên khoa sâu nơi bệnh viện, bác sĩ gia đình là người nắm rõ bệnh sử của bệnh nhân và gia đình suốt vòng đời, thực hiện công tác dự phòng cho người khỏe, điều trị và tư vấn cho người bệnh cũng như giúp họ chuyển viện phù hợp. Điều này giúp tiết kiệm được nhiều chi phí y tế do hạn chế được cảnh mỗi bệnh thì bệnh nhân tìm đến nhiều nơi khác nhau, nhận về những đơn thuốc, những phác đồ thiếu sự liên kết; Bác sĩ cũng mệt mỏi trong chẩn đoán do không nắm rõ tiền sử bệnh của họ cũng như các yếu tố di truyền. Hơn hết, hệ thống bác sĩ gia đình sẽ giúp giảm thiểu những trường hợp đáng tiếc do trễ muộn ở các chuyên khoa sâu hay các phòng hồi sức.

Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Họ và tên

Học hàm

học vị

Giới tính

Phòng khám

Lịch khám

Phụ trách phòng khám

Phạm Lê An

PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Huỳnh Quang Đại

Khám cách tuần

BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Nguyễn Văn Hảo ThS BS Nam Y học gia đình Chiều thứ sáu
Đào Duy Khoa

Khám cách tuần

BS CKI Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Phan Chung Thùy Lynh ThS BS Nữ Y học gia đình Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Bích Ngọc ThS BS Nữ Y học gia đình Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Nguyễn Duy Phong PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
Trần Thảo Tuyết Tâm
Buổi chiều khám từ 14g00 
BS CKI Nữ Y học gia đình Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Phạm Thị Tiếng

BSCKI. Trần Thảo Tuyết Tâm khám thay ngày 29.5.2017

ThS BS Nữ Y học gia đình Chiều thứ hai
Lê Thanh Toàn TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ sáu
Suzanne Thanh Thanh ThS BS Nữ Y học gia đình Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Quang Văn Trí PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Nguyễn Như Vinh ThS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ ba
Chiều thứ ba

Trả lời