Lịch khám bệnh và tư vấn dinh dưỡng của Trung tâm Dinh Dưỡng TP.HCM

Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM

Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM

Thông Tin Bệnh Viện xin chia sẻ cùng bạn lịch khám bệnh và tư vấn dinh dưỡng của Trung tâm Dinh Dưỡng– Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Dinh dưỡng – Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

  • Tổ chức phối hợp và triển khai các chương trình quốc gia về dinh dưỡng tại thành phố.
  • Truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý cho mọi người dân.
  • Khám và tham vấn dinh dưỡng cho mọi đối tượng trẻ em, người lớn, điều trị ngoại trú trẻ em, người lớn mắc các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng
  • Nghiên cứu ứng dụng khoa học thực phẩm để chế biến các thực phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt theo bệnh lý, theo lứa tuổi, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng …

* Sáng chủ nhật làm từ 7h30 đến 11h30.

** Tối thứ bảy làm từ 15h30 đến 19h30.

Khám CN: khám chủng ngừa; Khám NL: khám người lớn

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 39915147 trong giờ hành chánh hoặc đến đăng ký khám trực tiếp tại phòng khám.

 GIỜ THỨ HAI   THỨ BA  THỨ TƯ THỨ NĂM  THỨ SÁU  THỨ BẢY CHỦ NHẬT 
7g00 – 11g30  Khám nhi:
BS. Chi
BS. Danh
BS. Huân
BS. MaiLiên
BS. Linh
BS. Loan
BS. Nghi
BS. Tâm
BS. Thư
BS. Thu
 Khám nhi:
BS. Chi
BS. Danh
BS. Huân
BS. Mai Liên
BS. Linh
BS. Loan
BS. Minh
BS. Nghi
BS. Tâm
BS. Thư
BS. Thu
 Khám nhi:
BS. Chi
BS. Danh
BS. Mai Liên
BS. Mỹ Liên
BS. Linh
BS. Loan
BS. Minh
BS. Nghi
BS. Thư
BS. Thu
Khám nhi:
BS. Chi
BS. Danh
BS. Huân
BS. Mai Liên
BS. Linh
BS. Loan
BS. Minh
BS. Nghi
BS. Tâm
BS. Thư
BS. Thu
 Khám nhi:
BS. Chi
BS. Danh
BS. Mai Liên
BS. Mỹ Liên
BS. Linh
BS. Loan
BS. Minh
BS. Nghi
BS. Tâm
BS. Thư
BS. Thu
  Khám nhi:
BS. Đức
BS. Linh
BS. Loan
BS. Thành
BS. Tâm
BS. Yến
  Khám nhi:
BS. Thành
BS. Linh
BS. Huân
BS. Liên
BS. Quyên
 Khám CN:
 BS. Trang
 Khám CN:
 BS. Trang
Khám CN:
 BS. Trang
Khám CN:
 BS. Trang
 Khám CN:
 BS. Trang
 Khám NL:
BS. Chín
BS. Điệp
 Khám NL:
BS. Vân
   Khám NL:  
BS. Chín
BS. Vân
  Khám NL:
BS. Điệp
BS. Vân
  Khám NL:
BS. Chín
BS. Điệp
BS. Vân
Khám NL:
BS. Chín
13g00 – 15g30  Khám nhi:
BS. Thư
BS. Tâm
BS. Thu
 Khám nhi:
BS. Loan
BS. Chi
BS. Trang
 Khám nhi:
BS. Linh
BS. Thư
Liên
 Khám nhi:
BS. Tâm
BS. Huân
BS. Thu
Khám nhi:
BS. Linh
BS. Nghi
BS. Liên
Không làm
 Khám NL:
BS. Chín
 Khám NL:
BS. Điệp
Khám NL:
BS. Chín
 Khám NL:
BS. Điệp
 Khám NL:
BS. Chín
16g00 – 19h30  Nhi và NL:
BS. Hạnh
BS. Quyên
BS. Mỹ Liên
 Nhi và NL:
BS. Đức
BS. Yến
BS. Mỹ Liên
 Nhi và NL:
BS. Thư
BS. Thành
BS. Chín
Nhi và NL:
BS. Hạnh
BS. Quyên
BS. Mỹ Liên
 Nhi và NL:
BS. Mỹ Liên
BS. Yến
 Nhi và NL:
BS. Thư
BS. Thành
BS. Đức
BS. Chín
Không làm

codepeople-post-map require JavaScript

Trả lời