Hãy cùng Thông Tin Bệnh Viện chia sẻ nhận xét của bạn về những phòng mạch mà bạn đã từng khám, chữa bệnh hoặc chia sẻ kinh nghiệm khi đưa bệnh nhân đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Mỗi ý kiến đóng góp của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến bác sĩ hoặc những người quản lý phòng mạch nhằm giúp cho những người quản lý và các bác sĩ có được cái nhìn tốt nhất về phòng mạch của mình để tiếp tục hoàn thiện hơn.

Hãy đưa ra những thông tin, đánh giá đa chiều về những mặt tốt và mặt chưa tốt của phòng mạch để mọi người có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi khám và chữa bệnh tại phòng mạch đó.

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin phòng mạch và thời gian mà bạn đã khám tại phòng mạch để BQT có thể dễ dàng liên hệ với phòng mạch và nhắn gửi nhận xét của bạn.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email

Số ĐT Liên hệ

Phòng mạch (bắt buộc)

Nhận xét

Bình luận đã đóng