Bài viết với thẻ nội dụng: "1 quý"

Sẽ phát hành thẻ bảo hiểm y tế theo quý

Sẽ phát hành thẻ bảo hiểm y tế theo quý

Thay vì đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế một lần trong 1 năm là 620.000 đồng, sắp tới người dân có thể đóng mệnh giá nửa năm hoặc[Đọc tiếp…]