Bài viết với thẻ nội dụng: "25 năm động kinh"

Giải thoát cho cô gái trẻ 25 năm sống chung với bệnh động kinh

Giải thoát cho cô gái trẻ 25 năm sống chung với bệnh động kinh

Cô gái trẻ (29 tuổi, sống ở TP.HCM) nhưng phải chịu đựng 25 năm động kinh, có những ngày chịu 40 cơn giật. Sau nhiều năm, cô gái đã được[Đọc tiếp…]

10/06/2019 0 bình luận Tin nóng y khoa