Bài viết với thẻ nội dụng: "4D"

Kinh hoàng cách làm cho chuối chín từ thuốc diệt cỏ chứa Dioxin

Kinh hoàng cách làm cho chuối chín từ thuốc diệt cỏ chứa Dioxin

Cơ sở bị phát hiện dùng hóa chất độc hại để làm cho chuối chín do ông Vũ Xuân Tiến, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương[Đọc tiếp…]