Bài viết với thẻ nội dụng: "alcon"

Quinax – Thuốc nhỏ mắt

Quinax – Thuốc nhỏ mắt

07/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Posicycline – Thuốc nhỏ mắt

Posicycline – Thuốc nhỏ mắt

07/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Poly-Tears: Thuốc nhỏ mắt

Poly-Tears: Thuốc nhỏ mắt

07/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Emadine – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Emadine – Thuốc điều trị viêm kết mạc

07/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Patanol – Thuốc điều trị viêm kết mạc dị ứng

Patanol – Thuốc điều trị viêm kết mạc dị ứng

06/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Maxidex – Thuốc điều trị viêm màng bồ đào

Maxidex – Thuốc điều trị viêm màng bồ đào

Correctol – Thuốc điều trị mỏi mắt do điều tiết

Correctol – Thuốc điều trị mỏi mắt do điều tiết

06/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Catacol – Thuốc nhỏ mắt

Catacol – Thuốc nhỏ mắt

06/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Ciloxan – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Ciloxan – Thuốc điều trị viêm kết mạc

05/08/2016 0 bình luận Kháng sinh
Brimonidine – Thuốc điều trị tăng nhãn áp

Brimonidine – Thuốc điều trị tăng nhãn áp

05/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Betoptic S – Thuốc điều trị tăng nhãn áp

Betoptic S – Thuốc điều trị tăng nhãn áp

05/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Tears Naturale II – Thuốc nhỏ mắt

Tears Naturale II – Thuốc nhỏ mắt

27/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Nevanac – Thuốc dự phòng và điều trị viêm & đau sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Nevanac – Thuốc dự phòng và điều trị viêm & đau sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Natacyn – Thuốc điều trị viêm giác mạc do nấm

Natacyn – Thuốc điều trị viêm giác mạc do nấm

27/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Mydriacyl – Thuốc nhỏ mắt

Mydriacyl – Thuốc nhỏ mắt

26/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Flarex – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Flarex – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Alomide – Thuốc nhỏ mắt

Alomide – Thuốc nhỏ mắt

26/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Systane Ultra – Thuốc điều trị khô mắt

Systane Ultra – Thuốc điều trị khô mắt

29/03/2016 2 bình luận Các thuốc khác
Pataday – Thuốc dự phòng và điều trị viêm kết mạc dị ứng

Pataday – Thuốc dự phòng và điều trị viêm kết mạc dị ứng

29/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Maxitrol – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Maxitrol – Thuốc điều trị viêm kết mạc