Bài viết với thẻ nội dụng: "Neomycin"

Fungiact – Thuốc điều trị viêm nhiễm âm đạo

Fungiact – Thuốc điều trị viêm nhiễm âm đạo

11/09/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Skineal – Thuốc điều trị viêm da

Skineal – Thuốc điều trị viêm da

09/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Vastad – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Vastad – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

22/06/2016 0 bình luận Kháng sinh
Flucort-N: Thuốc điều trị vẩy nến, chàm

Flucort-N: Thuốc điều trị vẩy nến, chàm

25/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Glomazin Neo – Thuốc điều trị vẩy nến

Glomazin Neo – Thuốc điều trị vẩy nến

25/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Dermasole N – Thuốc điều trị nhiễm trùng da

Dermasole N – Thuốc điều trị nhiễm trùng da

25/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Polydexa – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn tai

Polydexa – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn tai

19/04/2016 0 bình luận Kháng sinh
Mekoderm-Neomycin: Thuốc điều trị vẩy nến

Mekoderm-Neomycin: Thuốc điều trị vẩy nến

05/04/2016 2 bình luận Các thuốc khác

Izac – Thuốc điều trị viêm amidan, viêm lợi

03/04/2016 0 bình luận Kháng sinh
Maxitrol – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Maxitrol – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Polnedex – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Polnedex – Thuốc điều trị viêm kết mạc

24/03/2016 0 bình luận Kháng sinh
Dicortineff – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn mắt

Dicortineff – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn mắt

23/03/2016 0 bình luận Kháng sinh
Cebemyxine – Thuốc điều trị nhiễm trùng mắt

Cebemyxine – Thuốc điều trị nhiễm trùng mắt

17/03/2016 0 bình luận Kháng sinh
Neo-Gynoternan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Neo-Gynoternan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

08/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Neo-Megyna: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Neo-Megyna: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

07/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Polygynax – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Polygynax – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

07/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Neo-Tergynan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Neo-Tergynan: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

07/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Fungitor – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Fungitor – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

05/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác

Flaginax – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

05/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác