Bài viết với thẻ nội dụng: "Tai Mũi Họng"

Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Lê Văn Giáp

Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Lê Văn Giáp

01/03/2016 1 bình luận Tai Mũi Họng
Hết cảm, sao còn ho hoài không hết?

Hết cảm, sao còn ho hoài không hết?

Tại sao tôi đã hết cảm mà vẫn ho hoài không hết? Đó là câu hỏi của bệnh nhân đặt ra cho các bác sĩ tai mũi họng hoặc hô hấp[Đọc tiếp…]

23/08/2015 0 bình luận Hỏi đáp y khoa
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nguyễn Thúy Vân

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nguyễn Thúy Vân

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đặng Thân

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đặng Thân

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đinh Thị Hợp

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đinh Thị Hợp

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Vũ Trung Lương

Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Vũ Trung Lương

07/08/2015 2 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Lê Đình Hưng

Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Lê Đình Hưng

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nghiêm Thị Thu Hà

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nghiêm Thị Thu Hà

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nguyễn Đức Duy

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nguyễn Đức Duy

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Lê Ngọc Cương

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Lê Ngọc Cương

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Trịnh Duy Nin

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Trịnh Duy Nin

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Trần Ngọc Thanh

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Trần Ngọc Thanh

07/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Nguyễn Quang Trung

Phòng khám Tai Mũi Họng ThS.BS Nguyễn Quang Trung

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nguyễn Thị Linh Chi

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Nguyễn Thị Linh Chi

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đoàn Tiến Thành

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đoàn Tiến Thành

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đinh Viết Tuyên

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Đinh Viết Tuyên

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Phạm Thị Bích Thủy

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Phạm Thị Bích Thủy

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng TS.BS Hoàng Minh Thúy

Phòng khám Tai Mũi Họng TS.BS Hoàng Minh Thúy

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Hà Lê Xuân Lộc

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Hà Lê Xuân Lộc

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng
Phòng khám Tai Mũi Họng BS Phạm Văn Hữu

Phòng khám Tai Mũi Họng BS Phạm Văn Hữu

06/08/2015 0 bình luận Tai Mũi Họng