Bài viết với thẻ nội dụng: "tăng huyết áp"

Triplixam – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Triplixam – Thuốc điều trị tăng huyết áp

                 

Hyvalor – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Hyvalor – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisostad – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisostad – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Viritin Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Viritin Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Furosan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Furosan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mibedatril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mibedatril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Hapresval – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Hapresval – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coirbevel – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coirbevel – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoprolol Fumarate Actavis – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoprolol Fumarate Actavis – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Valsgim-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Valsgim-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Candesarkern – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Candesarkern – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Artex – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Artex – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corpril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corpril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Trẻ hóa bệnh tim mạch và những hệ lụy…

Trẻ hóa bệnh tim mạch và những hệ lụy…

Do thói quen sử dụng thuốc lá, uống bia rượu, làm việc căng thẳng kéo dài… đã khiến nhiều người mắc bệnh tim mạch ngay khi còn trẻ làm cho[Đọc tiếp…]

31/10/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp