Bài viết với thẻ nội dụng: "tiểu đương"

Lazibet MR 60 – Thuốc điều trị đái tháo đường

Lazibet MR 60 – Thuốc điều trị đái tháo đường

 

Toujeo SoloStar – Thuốc điều trị tiểu đường

Toujeo SoloStar – Thuốc điều trị tiểu đường

               

Acarsel – Thuốc hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Acarsel – Thuốc hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasanbose – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasanbose – Thuốc điều trị tiểu đường

DH-Metglu XR: Thuốc điều trị tiểu đường

DH-Metglu XR: Thuốc điều trị tiểu đường

Trajenta Duo – Thuốc điều trị tiểu đường

Trajenta Duo – Thuốc điều trị tiểu đường

Jardiance – Thuốc điều trị tiểu đường

Jardiance – Thuốc điều trị tiểu đường

 

Uống thuốc cấm lưu hành 50 năm, cụ ông suýt chết

Uống thuốc cấm lưu hành 50 năm, cụ ông suýt chết

Một cụ ông ở TP HCM suýt mất mạng do sử dụng một loại viên thảo dược có chứa chất cấm sử dụng cách đây 50 năm để trị bệnh[Đọc tiếp…]

07/12/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa
Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulinum Maxirapid/Lente – Thuốc điều trị tiểu đường

Insulinum Maxirapid/Lente – Thuốc điều trị tiểu đường

20/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Glumin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glumin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glucodex – Thuốc điều trị tiểu đường

Glucodex – Thuốc điều trị tiểu đường

Euclamin – Thuốc điều trị tiểu đường

Euclamin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glibenclamide Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Glibenclamide Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase-Met: Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase-Met: Thuốc điều trị tiểu đường

Galvus – Thuốc điều trị tiểu đường

Galvus – Thuốc điều trị tiểu đường

Panfor SR – Thuốc điều trị tiểu đường

Panfor SR – Thuốc điều trị tiểu đường