Tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện ngành giao thông

Đầu năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi tới lãnh đạo Chính phủ xin ý kiến về việc tạm dừng thực hiện cổ phần hóa 3 bệnh viện…

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ là Bệnh viện Nam Thăng Long, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh và Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng.

Bệnh viên Nam Thăng Long – một trong ba bệnh viện của ngành giao thông tiến hành cổ phần hóa

Trước đó vào đầu năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi tới lãnh đạo Chính phủ xin ý kiến về việc tạm dừng thực hiện cổ phần hóa 3 bệnh viện nói trên.

Cùng với việc chấp thuận đề nghị của Bộ, Phó thủ tướng cũng đồng ý để 3 bệnh viện trên được quyết toán khoản chi phí cổ phần hóa đã chi từ nguồn thu hằng năm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường hợp có khó khăn về tài chính, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo 3 đơn vị lập hồ sơ và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 21/2012 ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính trong xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 52/2009 của Chính phủ ban hành ngày 3/6/2009 và Thông tư số 23/2016 ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính

theo vneconomy.vn

Trả lời