Mới đây Bộ Y tế đã ra thông tư quy định việc tổ chức khám chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm cả cơ sở cấp cứu 115. Theo đó, các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ

Đội đột quỵ là đội phản ứng nhanh về đột quỵ do cơ sở khám chữa bệnh thành lập có chức năng tiếp nhận, đánh giá nhanh, phân loại, xử trí cấp cứu ban đầu và hỗ trợ vận chuyển người bệnh đột quỵ.

Đội đột quỵ có nhiệm vụ tiếp nhận, đánh giá nhanh, phân loại, xử lý cấp cứu ban đầu đột quỵ. Cụ thể khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ cho người bệnh đột quỵ từ các đơn vị lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện đánh giá nhanh, phân loại đột quỵ. Người nhận thông tin phải ghi lại đầy đủ các thông tin về người bệnh vào sổ nhận thông tin người bệnh đột quỵ theo mẫu.

Xử lý cấp cứu ban đầu đối với người bệnh đột quỵ, trường hợp người bệnh đột quỵ đang ở các đơn vị lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đội đột quỵ phối hợp với đơn vị lâm sàng này để thực hiện xử trí cấp cứu ban đầu.

Thông báo nhanh về tình trạng của người bệnh đột quỵ về đơn vị đột quỵ hoặc khoa đột quỵ hoặc trung tâm đột quỵ của các cơ sở khám chữa bệnh, hoặc các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp nhất để những cơ sở này chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Ngoài ra, đội đột quỵ phải hỗ trợ vận chuyển người bệnh đột quỵ cấp về đơn vị đột quỵ hoặc khoa đột quỵ, hoặc trung tâm đột quỵ của các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất.

Tham gia hỗ trợ cấp cứu, thực hiện thống kê chế độ báo cáo chuyên môn và các nhiệm vụ khác liên quan đến khám chữa bệnh

theo infonet.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*