Nếu hình thức đấu thầu tập trung của Bộ Y tế kết hợp được với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính công khai minh bạch, phù hợp với xu thế hội nhập và mở cửa, thì rất có thể sẽ đẩy lùi được hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầu dược phẩm

Sau 3 năm thí điểm, hình thức đấu thầu qua mạng hiện đang được liên Bộ Y tế nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi. Ưu điểm của đấu thầu qua mạng là các nhà thầu, nhà đầu tư không biết mặt nhau nên loại trừ được yếu tố quen biết, phòng chống được tham nhũng. Khi thực hiện đấu thầu qua mạng, nhà đầu tư có thể đăng ký đấu thầu ở mọi lúc, mọi nơi. Sau các thủ tục đăng ký, buổi mở thầu cũng chỉ diễn ra 5 phút, máy ghi lại tất cả số liệu của nhà thầu, các giao dịch trên mạng…

Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, trong đó có quy định cụ thể việc đấu thầu qua mạng đang được Bộ KH&ĐT hoàn thiện. Còn về ngành Y, Bộ Y tế đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính chuẩn bị thành lập Hội đồng đấu thầu tập trung. “Khi đấu thầu tập trung, chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng mỗi nơi một giá và sự chênh lệch giá giữa các đơn vị đấu thầu”, ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định.

Theo Luật đấu thầu và Nghị định 63, Bộ Y tế sẽ ban hành danh mục thuốc đấu thầu, thuốc mua tập trung và các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá; đồng thời xây dựng lộ trình và hướng dẫn mua thuốc tập trung ở cấp quốc gia, cấp địa phương, bảo đảm từ năm 2016 thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết : Sắp tới, những loại thuốc có tỷ trọng sử dụng cao trong các bệnh viện sẽ được chọn để đấu thầu tập trung ở cấp trung ương. Những loại chỉ có 1-2 nhà sản xuất sẽ áp dụng hình thức đàm phán giá.

Mới đây, ngày 8/9/2015 liên Bộ KH&ĐT và Tài chính đã ban hành TTLT số 07 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, có hiệu lực từ tháng 11/2015. Nếu hình thức đấu thầu tập trung của Bộ Y tế kết hợp được với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính công khai minh bạch, phù hợp với xu thế hội nhập và mở cửa, thì rất có thể sẽ đẩy lùi được hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầu dược phẩm

theo tienphong.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*