Nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn ngay từ tuyến cơ sở, từ ngày 1-12-2017, hai gói dịch vụ y tế cơ bản sẽ được cung cấp, bao gồm: Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả; gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe

Gói do quỹ BHYT chi trả gồm 76 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và 241 loại thuốc áp dụng tại cơ sở y tế tuyến xã (trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y). Người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT. Giá thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế.

Gói cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe gồm các dịch vụ thiết yếu áp dụng tại trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Các dịch vụ này bao trùm hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân như: Khám chữa bệnh, điều trị, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, dịch vụ bác sĩ gia đình tại nhà (phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, phòng chống ung thư); các dịch vụ khám, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe…

Các gói dịch vụ cơ bản nói trên sẽ được cập nhật định kỳ từ 1 đến 2 năm/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Về mức thanh toán, đối với gói cơ bản do quỹ BHYT chi trả, giá thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. BHXH Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo BHXH các cấp thanh toán đủ chi phí của các dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả mà các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cung cấp trong thực tế theo hướng dẫn thanh toán quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc tăng cường năng lực trạm y tế xã cùng gói dịch vụ do quỹ BHYT chi trả sẽ góp phần bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm tình trạng quá tải bệnh viện, giảm chi phí y tế cho hộ gia đình cũng như toàn xã hội và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân

theo hanoimoi.com.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*