Lần đầu tiên, lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác được tổ chức tại một cơ sở Phật giáo tại TP.HCM

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người – Bộ Y tế đã phối hợp với Ban trị sự chùa Giác Ngộ – TP.HCM đã tổ chức buổi lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng, cho các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử đang tu tập tại chùa.

Buổi lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng tại chùa Giác Ngộ là chương trình tuyên truyền, vận động và tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng đầu tiên được tổ chức với hình thức sinh hoạt Phật giáo cho các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử.

Buổi lễ vừa là nơi giao lưu, chia sẻ của những tấm lòng vàng đã hiến máu, đăng ký hiến xác, giác mạc sau khi chết, vừa là nơi các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử có thể giãi bày những thắc mắc của mình xung quanh vấn đề hiến tặng mô, tạng cho y học và được các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, các bậc tu hành trả lời.

Kết thúc buổi lễ, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận được 449 người viết đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác sau khi chết, chết não của nhân dân, tăng ni, phật tử tham dự

Đây là một thành công lớn mà với Ban trị sự chùa Giác Ngộ, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã đạt được trong buổi lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác lần đầu tiên được tổ chức tại một cơ sở Phật giáo, đồng thời là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đưa những buổi lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác đến với mọi cơ sở tôn giáo khác trên đất nước

theo infonet.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*