Capture

Thanh tra Bộ Y tế vừa có kết luận về công tác quản lý nhà nước về chính sách BHYT và xã hội hóa y tế; quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc và quản lý mỹ phẩm của Sở Y tế TP.HCM.

Theo kết luận này, qua rà soát kết quả đấu thầu thuốc, Sở Y tế TP đã phải ra quyết định hủy kết quả trúng thầu 25 mặt hàng thuốc; tổ liên ngành xem xét việc kê khai lại giá thuốc chưa thường xuyên họp để xem xét lại việc kê khai giá thuốc của các cơ sở sản xuất trên địa bàn; kiểm tra 559 hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm có đến  527 hồ sơ không đạt về thời gian giải quyết hoặc không đủ cơ sở đế đánh giá về thời gian giải quyết.

Thanh tra Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế cần xem xét việc phân bổ số lượng, chủng loại thuốc đã trúng thầu đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đảm bảo khoa học, sát thực tế; tăng cường giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ thông tin, quảng cáo mỹ phẩm; chú trọng hậu kiểm việc thực hiện các quy định về quản lý mỹ phẩm…

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*