Công ty Nielsen (đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường và truyền thông) vừa công bố  kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công ở một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế cho thấy, số người dân hài lòng về thời gian chờ đợi để hoàn thành hồ sơ, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây là rất thấp.

hanh-chinh-cong
Tỷ lệ người dân hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công của ngành y tế TP.HCM còn thấp

Theo kết quả khảo sát ở 2 đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM là Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP và Bộ phận tiếp nhận hoàn trả hồ sơ (Văn phòng Sở Y tế) chỉ có 43 điểm rất hài lòng/hài lòng về thời gian chờ đến khi hồ sơ được hoàn thành; còn thời gian chờ nộp hồ sơ được 63 điểm và yếu tố chi phí của dịch vụ được 43 điểm.

Riêng ở về thái độ thân thiện, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP có được sự hài lòng của người dân cao hơn với 81 điểm; còn ở Bộ phận tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ chỉ có 59 điểm.

Như vậy, kết quả đánh giá nghiên cứu sơ bộ, khối hành chính công đạt mức độ hài lòng tốt với mảng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  đạt 82 điểm và Bộ phận tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ đạt 79 điểm về mức độ hài lòng. Trong đó, mức độ hài lòng chung ở các hoạt động cấp phép, công bố sản phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đạt 81% (hoạt động cấp phép đạt 83% và 78% đối với hoạt động công bố sản phẩm). Về mức độ hài lòng chung ở hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ đạt 73% và kết quả đánh giá sự trải nghiệm của người dân đối với dịch vụ hồ sơ cấp phép y đạt 76% và cấp phép dược đạt 71% hài lòng.

Với kết quả sơ bộ nêu trên, công ty Nielsen cũng đã đề xuất Sở Y tế TP.HCM phải tập trung cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đội ngũ nhân viên và tính minh bạch thông tin. Trong đó cần rút ngắn thời gian chờ đợi tiếp cận dịch vụ bằng việc tăng số lượng nhân viên, mở thêm quầy phục vụ; đào tạo nhân viên về 3 kỹ năng (thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết tình huống) trong quá trình làm việc và bố trí, sắp xếp nơi niêm yết chi phí hồ sơ dịch vụ tại cơ sở tăng tính rõ ràng, minh bạch.

theo motthegioi.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*