Chiều 20-10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ khởi động Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (EOC) tại Viện. Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ có nhiệm vụ thu thập thông tin về dịch bệnh của 28 tỉnh khu vực phía Bắc Việt Nam để xây dựng nguồn dữ liệu quốc gia về dịch bệnh, đưa ra cảnh báo khi có sự kiện bất thường về dịch bệnh; đồng thời kết nối với Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp quốc tế. Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp là kết quả hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) cho Viện nói chung và cho ngành y tế Việt Nam nói riêng nhằm nâng cao năng lực phát hiện và đáp ứng với các nguy cơ sức khỏe toàn cầu

theo cadn.com.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*