Theo báo cáo của liên ngành Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 1.378 thẻ (đối tượng) được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trùng đối tượng theo quy định, với tổng số tiền cấp trùng phải thu hồi 807.374.250 đồng

Để giải quyết tồn tại này trong năm 2014, khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT năm 2015 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Kon Tum đã có Công văn yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện quản lý việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy trình áp dụng công cụ Sổ theo dõi cấp thẻ BHYT hộ gia đình. Đồng thời, yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Tài chính lập thủ tục nộp trả kinh phí đã cấp trùng thẻ năm 2014 vào ngân sách địa phương năm 2015 với số tiền 777.152.250 đồng; thực hiện trả kinh phí đã cấp trùng thẻ năm 2014 vào ngân sách T.Ư số tiền 30.222.000 đồng

Để tránh lặp lại việc cấp trùng thẻ BHYT cho các năm tiếp theo, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các huyện, TP trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ số đối tượng chi tiết của từng xã, thị trấn; thành lập Hội đồng thẩm định và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng khi các xã, phường, thị trấn đề nghị cấp thẻ BHYT… nhằm bảo đảm một đối tượng chỉ được cấp một thẻ BHYT

theo nhandan.org.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*